VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een interview met Elbert Dijkgraaf van de SGP

Waarom is uw partij voor beleggers de beste keuze?
“Omdat de SGP het onrechtvaardig en slecht voor de belastingmoraal vindt dat de vermogensrendementsheffing steeds meer een heffing is geworden op wat niet verdiend is. Er zijn beleggers die een rendement van 5,39% of meer weten te behalen, maar velen komen daar bij lange na niet aan. De SGP heeft diverse pogingen gedaan om de vermogensrendementsheffing te verlagen. Maar het ideaal blijft: zo snel mogelijk naar het belasten van daadwerkelijk rendement en een hogere vrijstelling.”

De overheid treedt terug en Nederlanders moeten steeds meer zelf beslissen voor hun oudedagsvoorziening. Welke rol speelt beleggen hierbij volgens u?
“Het is zorgelijk dat spaargeld momenteel zo weinig rendeert. Zeker nu de inflatie hard begint te stijgen. Het is te hopen dat de Europese Centrale Bank snel haar opkoopbeleid gaat veranderen.
Beleggen kan een mooi alternatief zijn, een goede investering. Wel vindt de SGP dat het een vrijwillige en weloverwogen keuze moet zijn. De gemiddeld hogere rendementen zijn een compensatie voor een hoger risico.”

European Investors, onze Europese zusterorganisatie, strijdt tegen de FTT, een belasting op financiële transacties. Wat vindt uw partij van de FTT?
“Wat de SGP betreft komt er geen FTT. Onze vertegenwoordiging in het Europees Parlement heeft zich hier duidelijk over uitgesproken. De belastingdruk mag niet onnodig stijgen. Laat staan dat er behoefte zou zijn aan een Europese belasting waarvan de opbrengst deels naar de Europese Unie gaat en waar uiteindelijk burgers en bedrijven voor betalen.”

Vindt u de nieuwe regeling voor de vermogensrendementsheffing onrechtvaardig?
“De grenzen van het aanvaardbare worden duidelijk opgezocht. Zelfs de rechter komt heel dicht bij een negatief oordeel. De SGP-fractie heeft tegen de nieuwe regeling voor de vermogensrendementsheffing gestemd. Fictie op fictie stapelen is een slecht plan. Ouderen die vermogen hebben opgebouwd als pensioenvoorziening zullen minder risico willen en kunnen nemen. Alle individuen op een hoop gooien en veronderstellen dat zij 79 procent van hun vermogen boven de 75.000 euro zullen beleggen, is ridicuul.”

Duurzaam beleggen is voor steeds meer beleggers een belangrijk selectiecriterium. Wat is de visie van uw partij op dit thema?
“Het is een hele mooie ontwikkeling dat er meer en meer gestreefd wordt naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. De overheid heeft een belangrijke rol in het stimuleren van deze tendens. Bijvoorbeeld door een nationale investeringsbank. De SGP vindt niet dat er verplichtingen van bovenaf moeten worden opgelegd.”

Financiële dienstverlening wordt steeds verder geautomatiseerd. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling?
“Automatisering vindt plaats in vele sectoren. Enerzijds biedt dit kansen, zoals goedkopere dienstverlening. Anderzijds kan het ook onzekerheden met zich meebrengen voor personeel.”

De protectionistische teneur op het mondiale toneel lijkt over te slaan naar Nederland. Hoe kijkt uw partij naar deze ontwikkeling?
“Uitgangspositie voor de SGP is dat de markt dit bepaalt. Belangrijke uitzonderingen daarop zijn bedrijven die een strategisch nationaal belang dienen, waaronder de nationale veiligheid.”

Waar moeten beleggers nog extra rekening mee houden bij het bepalen van hun stem?
“De belegger profiteert ook als ondernemers ruim baan wordt gegeven. De SGP staat voor lagere lasten. Zowel als het gaat om bureaucratie als om belasting. Je zou het misschien niet verwachten, maar ook op dit punt scoort de SGP stukken beter dan bijvoorbeeld VVD en D66. In ons programma staat een lastenverlichting van 700 miljoen euro, het hoogste van alle politieke partijen.”

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen