VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een interview met Wouter Koolmees van D66

Waarom is uw partij voor beleggers de beste keuze?
“Omdat D66 voor stabiliteit zorgt en daar hebben beleggers veel baat bij. We houden de overheidsfinanciën op orde, zetten ons in voor een stabiel en gunstig vestigingsklimaat en zorgen voor een stabiele financiële sector. We vinden het ook belangrijk dat beleggingsproducten goed te vergelijken zijn zodat beleggers een goede keuze kunnen maken.”

De overheid treedt terug en Nederlanders moeten steeds meer zelf beslissen voor hun oudedagsvoorziening. Welke rol speelt beleggen hierbij volgens u?
“Het is nodig dat mensen meer grip hebben op hun oudedagsvoorziening. Wij willen het pensioenstelsel hervormen waardoor er meer keuzevrijheid komt en dat het eigendom van het gespaarde pensioenvermogen duidelijk vastligt per deelnemer. Wil iemand nog extra pensioen opbouwen, dan kan dat natuurlijk nog altijd via extra individuele beleggingen in de derde pijler van het pensioenstelsel.”

European Investors, onze Europese zusterorganisatie, strijdt tegen de FTT, een belasting op financiële transacties. Wat vindt uw partij van de FTT?
“D66 wil geen belasting invoeren op alle losse financiële transacties. De Nederlandse pensioenfondsen zouden door deze belasting erg hard worden geraakt. Bovendien zou de belasting niet wereldwijd gelden, waardoor de transacties alleen worden verplaatst. Dit is in het nadeel van Europa en Nederland. Ook geeft deze belasting een extra administratieve en financiële last voor banken en investeerders, bovenop de al ingevoerde bankenbelasting.”

Vindt u de nieuwe regeling voor de vermogensrendementsheffing onrechtvaardig?
“Ja, D66 wil dat belasting wordt geheven op basis van het daadwerkelijk behaald rendement en niet op basis van een fictief rendement dat door de lage rentes nu vaak niet meer behaald wordt. Wij willen geen boete op vermogen.”

Duurzaam beleggen is voor steeds meer beleggers een belangrijk selectiecriterium. Wat is de visie van uw partij op dit thema?
“D66 is erg blij met deze trend. Wij stimuleren door beleggingsproducten beter vergelijkbaar te maken. Zo kunnen beleggers een goed geïnformeerde keuze maken.”

Financiële dienstverlening wordt steeds verder geautomatiseerd. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling?
“Het is goed dat er steeds meer mogelijk is binnen de financiële sector waardoor mensen en bedrijven makkelijker gebruik kunnen maken van allerlei financiële diensten. Regels moeten beter aansluiten bij innovaties in de financiële sector en Fintech. Met alle digitale gegevens is het wel van groot belang dat consumenten zelf eigenaar zijn en blijven van hun persoonlijke gegevens. Iedere consument moet toestemming geven als die gegevens gedeeld worden met derden.”

De protectionistische teneur op het wereldtoneel lijkt over te slaan naar Nederland. Hoe kijkt uw partij naar deze ontwikkeling?
“D66 waakt voor protectionisme. Bedrijven hebben zelf verantwoordelijkheid om zich te beschermen en langetermijndoelen te verankeren. Op bepaalde terreinen kunnen er publieke belangen in het geding zijn waar we serieus naar moeten blijven kijken. Dat doen we bijvoorbeeld met deelnemingenbeleid van de rijksoverheid. Laten we ook niet vergeten dat Nederlandse bedrijven nogal eens bedrijven overnemen in het buitenland. Dus laten we ons niet in de eigen voet schieten.”

Waar moeten beleggers nog extra rekening mee houden bij het bepalen van hun stem?
“Er moet ook aandacht zijn voor eerlijke belastingheffing en het tegengaan van belastingontwijking. We willen niet dat mensen of bedrijven gebruik kunnen maken van schimmige belastingconstructies.
Beleggers kunnen hierin een belangrijke rol spelen door te investeren in bedrijven die inzichtelijk maken hoe zij op een eerlijke manier belasting betalen. Het is goed om te zien dat steeds meer beleggers ook hierop letten bij het maken van hun keuze voor beleggingsproducten.”

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen