VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

14 maart 2017

'Het gaat in de politiek te weinig over de grote vraagstukken'

'Het gaat in de politiek te weinig over de grote vraagstukken'
  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Een interview met Erik Ronnes van het CDA

Waarom is uw partij voor beleggers de beste keuze?
“Omdat de politiek te weinig over de grote vraagstukken gaat, die er voor mensen werkelijk toe doen. Dat is een belangrijke oorzaak van de onvrede die veel mensen voelen bij de politiek van vandaag. Het politieke debat loopt vast in managementtaal, doorrekeningen en vastgeroeste standpunten. Wij willen in plaats daarvan een stevig debat over onze gedeelde waarden, de betekenis van burgerschap of rechtvaardigheid in onze samenleving. Wij willen breken met die oppervlakkigheid en met de politieke verlegenheid om morele keuzes te maken.”

De overheid treedt terug en Nederlanders moeten steeds meer zelf beslissen voor hun oudedagsvoorziening. Welke rol speelt beleggen hierbij volgens u?
“Een pensioen zonder beleggingen is niet mogelijk, zeker niet met de lage renteomgeving van de laatste jaren. Het CDA wil een robuust pensioenstelsel, met meer persoonlijke pensioenpotjes.
Tegelijkertijd moet de solidariteit in het huidige stelsel behouden blijven.”

European Investors, onze Europese zusterorganisatie, strijdt tegen de FTT, een belasting op financiële transacties. Wat vindt uw partij van de FTT?
“Het CDA is tegen een financial transaction tax (FTT). Vooral omdat het de Nederlandse pensioenfondsen heel hard zou treffen. Dat wil het CDA niet voor zijn rekening nemen.”

Vindt u de nieuwe regeling voor de vermogensrendementsheffing onrechtvaardig?
“Ja, het CDA heeft ook aangegeven tegen deze wijzigingen in Box 3 te zijn. Het CDA wil heffing op basis van reëel rendement. Aangezien dat technisch en praktisch nog niet mogelijk is, verhoogt het CDA de vrijstelling in box 3 naar 30.000 euro. Zo wordt vermogen iets minder belast.”

Duurzaam beleggen is voor steeds meer beleggers een belangrijk selectiecriterium. Wat is de visie van uw partij op dit thema?
“Het CDA wil de afspraken van het klimaatakkoord uit Parijs in Nederland waarmaken. Hiervoor investeren we jaarlijks in duurzame technologie en innovatie, via een innovatiebank. Dit moet beleggers ook interesseren om mee te doen, zeker als de overheid risicodragend kapitaal verstrekt.”

Financiële dienstverlening wordt steeds verder geautomatiseerd. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling?
“Het is een niet te keren ontwikkeling. Het CDA ziet technologische innovatie als kans voor het
Nederlands bedrijfsleven. Tegelijkertijd zien we ook risico’s. Datalekken en hacks zijn aan de orde van de dag. Ook zien we dat onlinedienstverlening keerzijdes heeft: mensen die niet aan een standaardprofiel voldoen, vallen tussen wal en schip. Kunnen bijvoorbeeld geen hypotheek meer krijgen. De menselijke maat moet behouden blijven.”

De protectionistische teneur op het wereldtoneel lijkt over te slaan naar Nederland. Hoe kijkt uw partij naar deze ontwikkeling?
“Het CDA wil voorkomen dat belangrijke Nederlandse bedrijven worden overgenomen door buitenlandse concerns. ‘Vitale sectoren’ van de Nederlandse economie, zoals voedsel en veiligheid, zouden daartoe wettelijk beschermd moeten worden. Een volgend kabinet zou dit zo snel mogelijk moeten regelen.”

Waar moeten beleggers nog extra rekening mee houden bij het bepalen van hun stem?
“Ons programma heeft niet de pretentie om voor de komende vier jaar alle mogelijke problemen en uitdagingen te voorspellen en van een pasklaar antwoord te voorzien. Daarvoor verandert onze wereld veel te snel. Wel bieden we een fundamentele analyse van wat er vanuit onze visie op de samenleving misgaat, beter kan of anders moet. Dat zijn de grote keuzes die we maken voor het land dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.”


Gerelateerde artikelen

'De SGP staat voor lagere lasten'
'De SGP staat voor lagere lasten'
14-03-2017

Een interview met Elbert Dijkgraaf van de SGP

Lees verder

Verkiezingen
'Beleggers moeten hun eigen keuzes kunnen maken'
'Beleggers moeten hun eigen keuzes kunnen maken'
14-03-2017

Een interview met Aukje de Vries van de VVD

Lees verder

Verkiezingen
'Wij rennen niet weg als het moeilijk wordt'
'Wij rennen niet weg als het moeilijk wordt'
14-03-2017

Een interview met Carola Schouten (CU)

Lees verder

Verkiezingen
'D66 wil geen boete op vermogen'

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}