VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Arcadis heeft ingegrepen in het beloningsbeleid om de nieuwe topman te verleiden de overstap naar het Nederlandse ingenieurs- en adviesconcern te maken.

Dat bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering van Arcadis eerder deze week.

De voorgestelde verhoging van de beloning leidde tot wrevel onder de aanwezige aandeelhouders.

Volgens president-commissaris Niek Hoek was een revisie nodig omdat tijdens de zoektocht naar twee nieuwe bestuurders was gebleken dat Arcadis ‘onder de mediaan’ zat met haar bestaande topsalarissen.

Nieuws uit de aandeelhoudersvergadering

  • Tijdens de aandeelhoudersvergadering leggen bestuur en commissarissen verantwoording af voor het gevoerde beleid en gehouden toezicht. 
  • Daarnaast gaat het bestuur het gesprek met aandeelhouders aan over kansen en risico’s voor de onderneming.
  • De VEB bezoekt vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursfondsen (en van een aantal grote Europese bedrijven).
  • Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen in de aandeelhoudersvergadering van: Arcadis
  • Datum vergadering: 27 april 2017
  • De VEB stemde tegen het nieuwe beloningsbeleid
  • Ook stemde de VEB tegen het verlenen van décharge aan commissarissen. Bij de decharge voor het bestuur onthield de VEB zich van stemming.

 

‘Ongelukkig moment’

‘Als je internationaal goede mensen wilt aantrekken, is aanpassing noodzakelijk’, zo motiveerde Hoek de aanpassingen.

Het is het argument waarvan commissarissen zich meestal bedienen om salarisverhogingen te motiveren.

Het ingenieursbureau dat ontwerpen maakt voor onder andere gebouwen en infrastructuur heeft de Nederlander Peter Oosterveer aangetrokken als opvolger van de in oktober vorig jaar plotseling opgestapte Neil McArthur. McArthur was ruim vier jaar de hoogste baas van Arcadis.

De 60-jarige Oosterveer komt over van het Amerikaanse bouwconcern Fluor waar hij operationeel directeur was.

Behalve Oosterveer komt ook de Amerikaanse Mary Ann Hopkins het bestuur versterken. Zij krijgt de Amerikaanse activiteiten onder haar hoede.  

Op vragen van de VEB erkende Hoek wel dat het ‘een ongelukkig moment’ was om de beloning op de schop te nemen.

‘Ik begrijp dat het aandeelhouders, die dit jaar genoegen moeten nemen met een lager dividend, raakt’, aldus de voormalige bestuursvoorzitter van verzekeraar Delta Lloyd.

 

Slecht jaar

Arcadis beleefde in 2016 een van de slechtere jaren sinds de beursgang in 1995.

Behalve de eerste verlaging van het dividend sinds de beursnotering heeft het bedrijf moeite om tijdig rekeningen aan klanten uit te sturen. En als de verstuurde facturen eenmaal de deur uit zijn, weet het ingenieursbureau ze bovendien pas later te innen.

Door deze tegenvallers moet Arcadis meer voorfinancieren, loopt het werkkapitaal op en stroomt de kas dus niet snel genoeg vol.

Gevolg is dat de verhouding tussen de nettoschuld (schuld gecorrigeerd voor kasgeld) en het bedrijfsresultaat (ebitda) al enige tijd onder druk staat.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering betoogde de VEB dat in het nieuwe beloningsbeleid te weinig accent ligt op het werkkapitaal. Voor een projectbedrijf als Arcadis is goed projectmanagement, snel factureren en op tijd geld innen cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering.

Maar commissarissen vonden het nog niet nodig om het werkkapitaal als prestatiedoelstelling meer gewicht te geven. ‘Als het werkkapitaal een issue blijft, zal bij een volgende herziening dit zeker een target worden voor alle bestuurders’, aldus Hoek.

Nu is dit werkkapitaal alleen medebepalend voor de jaarbonus van financieel directeur Renier Vree. Maximaal een kwart van zijn variabele beloning is namelijk afhankelijk van de vrije kasstroom. Werkkapitaalschommelingen beïnvloeden deze vrije kasstroom.

 

Internationaal vergelijken

Dat de beloningen bij Arcadis omhoog gaan, komt vooral doordat het bedrijf zijn beloningsbeleid is gaan vergelijken met een nieuwe groep bedrijven.

De advies- en ontwerpfirma kijkt niet langer alleen naar de salarisniveaus van branchegenoten, maar ook naar die van Nederlandse multinationals als Randstad, AkzoNobel en DSM.

Daardoor komt het basissalaris van Oosterveer op 660 duizend euro te liggen, 30 duizend euro meer dan zijn voorganger.

Een andere wijziging is het schrappen van het deels in aandelen uitkeren van de jaarlijkse bonus. Voorheen werd 20 procent van de kortetermijnbonus in aandelen uitgekeerd, maar voortaan zal deze volledig in contanten worden uitbetaald. De prestatieafhankelijke beloning kan maximaal op 85 procent van het basissalaris uitkomen.

Op vragen van beleggers waarom hier de koppeling met het aandeelhoudersbelang deels is losgelaten vanwege het schrappen van de aandelencomponent, zei Hoek dat het altijd al om geringe bedragen ging. ‘Het sop is de kool niet waard’, aldus Hoek.

 

Meer aandelen

Ten slotte is ook aan de lange termijn bonus gesleuteld. Deze wordt voor de ceo flink opgetrokken.

Als Arcadis na een prestatieperiode van drie jaar het hoogste aandeelhoudersrendement (beurskoers plus dividenden) behaalt afgezet tegen 11 andere ingenieursbureaus, kan Oosterveer maximaal 2,2 keer zijn vaste salaris verdienen. Dat was 1,8 keer. Deze uitkering vindt plaats in aandelen. Ook voor de andere vier leden van de raad van bestuur gaat deze aandelenbeloning omhoog.

De vergelijkingsgroep bestaat uit twaalf branchegenoten waar behalve Arcadis bijvoorbeeld ook het Britse WS Atkins, Jacobs Engineering uit de Verenigde Staten en het Finse Pöyry deel van uitmaken.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen