VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Extreem lage voorzieningen voor kredietverliezen, stabiele rente-inkomsten, groei van leningenportefeuilles. Dankzij de goede economische omstandigheden zijn de resultaten van ABN Amro goed op orde. Daardoor kan het vrijwel alleen maar minder worden, zou je denken.

ABN Amro rapporteerde deze week de resultaten over het eerste kwartaal. Bekeken over de afgelopen vier kwartalen maakt de bank bijna 2 miljard euro winst per jaar. Dat is een niveau waar ABN sinds pakweg 2015 op zit.

Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de extreem lage toevoegingen aan de post voorzieningen. De bank hoefde in het eerste kwartaal maar 65 miljoen euro opzij te zetten voor kredietverliezen. Dat komt neer op 0,09 procent van de totale uitstaande leningen.

Tegelijk zijn de rente-inkomsten ondanks de lage rente op peil gebleven. In het afgelopen kwartaal lag de rentemarge op een gezonde 1,59 procentpunt. Ter vergelijking: drie jaar geleden toen de ECB het opkoopprogramma voor staatsobligaties nog moest aankondigen was dit 1,49 procentpunt.

ABN Amro groeit ook weer in omvang. Het totaal aan uitstaande leningen nam ten opzichte van eind 2016 met 2,5 procent toe, de spaartegoeden met 3,5 procent.

Het enige punt waar ABN niet echt thuisgeeft, zijn kostenbesparingen en juist dat aspect is cruciaal voor ABN Amro dat voornamelijk bankiert in relatieve lage groeilanden van West-Europa Het eerste kwartaal lagen de kosten weer hoger dan een jaar eerder. Dat was in voorgaande kwartalen ook steeds zo.

Al met al draait ABN Amro behoorlijk goed. ABN meent zelf dat de kredietverliezen ‘door de cyclus’ heen gemiddeld op circa 25 tot 30 basispunten liggen. Dat is drie à vier keer zo hoog als nu. Wanneer de economische cyclus draait, weet niemand. Maar dat de kredietverliezen op een gegeven moment weer gaan oplopen is onvermijdelijk en dan gaat dat een flinke hap nemen uit de winstgevendheid.

Dinsdag waarschuwde De Nederlandsche Bank daarnaast opnieuw dat de rente-inkomsten zullen gaan teruglopen. Het ‘verversen’ van hypotheekrentes door bestaande klanten en de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt zijn hier debet aan. Daarnaast stelt DNB ook dat er bijna geen ruimte meer is om de spaarrente te verlagen.

Het kan met de winstgevendheid van de bank dus eigenlijk alleen maar minder worden. De winst is uiteindelijk bepalend voor het gemak waarmee de bank voldoet aan kapitaaleisen. En die twee dingen samen zijn weer bepalend voor de mate waarin ABN Amro dividend kan uitkeren aan aandeelhouders.

ABN Amro wil over 2017 de helft van de nettowinst gaan uitkeren aan aandeelhouders, tegen 45 procent over 2016. Sommige analisten twijfelen of dat zal lukken. Daar komt bij dat de onderneming veel kapitaal achter de hand houdt voor als nieuwe regelgeving (Basel IV) tot tegenvallers zou leiden. Analisten houden er al enige tijd rekening mee dat ABN Amro dat extra kapitaal terug laat vloeien naar aandeelhouders, maar daarvan zijn vooralsnog geen signalen.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen