VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alleen in de energiesector kan het meevallen. Het kwartaalcijferseizoen komt komende weken zowel in de Verenigde Staten als in Europa op gang. De gemiddelde verwachting is dat bedrijven een gematigde winstgroei zullen laten zien. Zes verwachtingen voor het kwartaalcijferseizoen.

1. Meer winstgroei in Europa dan in VS

De winstgroei van bedrijven in de Europese index is aanzienlijk hoger dan die in de VS. Voor de hele S&P 500 wordt een winstgroei van 6,5 procent verwacht. Voor de Stoxx Europe 600 is een winstgroei verwacht van 9,1 procent. De winst per aandeel voor de hele index zou wel op een record uitkomen.

 

2.Koersen zijn vooruitgelopen op de winsten

De koersen zijn het afgelopen jaar harder opgelopen dan de winsten. Het resultaat is dat de waardering van bedrijven is opgelopen. De verhouding tussen de winst per aandeel en de koers van de S&P500 staat duidelijk boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Bekeken over de afgelopen vier kwartalen betalen beleggers bijna 22 keer de winst. Het tienjaarsgemiddelde is 16,7 keer de winst.

 

3. Energiesector: van anker naar winstmotor

In 2016 maakten zowel de S&P500 als de Stoxx een zogenaamde winstrecessie door, een aantal kwartalen met dalende winsten. Dit kwam vooral door de teruglopende winsten in de energiesector door de lage olieprijs. Dankzij het stabiliseren van de olieprijs vorig jaar groeien de winsten in de sector nu weer.

Voor het tweede kwartaal van 2017 wordt voor de in de Stoxx opgenomen energiebedrijven een winstgroei van bijna 60 procent op jaarbasis verwacht. Voor de Amerikaanse energiesector wordt zelfs een verviervoudiging van de winst verwacht.

 

4. Buiten energiesector: matige winstgroei

Als de energiesector buiten beschouwing wordt gelaten, ziet de winstgroei er echter een stuk minder rooskleurig uit. Voor de rest van de S&P 500 blijft een winstgroei met 3,7 procent op jaarbasis over. In Europa is het beeld hetzelfde met een voorspelde winstgroei van 6,1 procent.

 

5. Europese financiële sector blijft achter

De financiële sector weegt relatief zwaar in de Europese index. Ongeveer een derde van alle winsten wordt door de sector gemaakt. Tegelijkertijd is het ook een sector die het zwaar heeft, mede door de lage rente en de nog steeds niet volledig opgeloste problemen met slechte leningen. De verwachting van analisten is dat winsten min of meer stabiel zullen blijven.

 

6. Nederlandse bedrijven: 20 procent winstgroei

Voor de grote bedrijven uit Nederland die in de Stoxx 600 zitten, zijn de verwachtingen aanzienlijk beter dan gemiddeld. De gemiddelde verwachte winstgroei bedraagt ruim een vijfde. Daarvan zal een aanzienlijk deel waarschijnlijk op het conto van zwaargewicht Royal Dutch Shell komen.