VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. In totaal is maximaal 6,5 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade van professionele en niet-professionele (retail) InnoConcepts-beleggers. Ook gedupeerde beleggers die nog geen lid zijn van de VEB kunnen een redelijke compensatie tegemoet zien.

Deloitte was van 2005 tot aan het faillissement in december 2010 de controlerend accountant van InnoConcepts en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de (geconsolideerde) jaarrekeningen over de boekjaren 2005 tot en met 2009. Onderzoek door de AFM en door de curator van InnoConcepts leidde tot negatieve bevindingen met betrekking tot de jaarrekeningcontrole over de boekjaren 2008 en 2009.

Het exacte bedrag dat een gedupeerde belegger onder de getroffen schikking zal ontvangen, hangt onder meer af van het aantal aanmeldingen en is nu nog niet te berekenen. De hoogte van de compensatie per aandeel wordt verder bepaald door de periode waarin het koersverlies is geleden. Lees ook de Q&A met de meest gestelde vragen en antwoorden.

De regeling is bedoeld voor professionele en niet-professionele beleggers die InnoConcepts- aandeelhouder zijn geweest in de periode 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010. Aandeelhouders kunnen aan de regeling deelnemen door zich vóór 1 oktober 2017 bij de VEB aan te melden. Delta Lloyd heeft zich als professionele belegger reeds aangesloten. De compensatie is niet alleen voorbehouden aan huidige VEB leden en bij de VEB aangesloten professionele beleggers. Ook gedupeerde beleggers die nog geen lid zijn van de VEB en alsnog lid worden kunnen zich aanmelden. Op de compensatie van die "late toetreders" wordt een korting van 25% toegepast.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Deloitte. Uit de bevindingen van de curator van InnoConcepts volgt dat bestuurders van InnoConcepts de controlerend accountant moedwillig hebben misleid. De VEB heeft de primair verantwoordelijken voor het faillissement van InnoConcepts – de bestuurders en commissarissen van InnoConcepts – op 7 december 2016 gedagvaard vanwege hun rol in het beursschandaal.

 

Naar de actiepagina