VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij dezen een dringende oproep aan de politiek. Sinds 2008 zijn er veel marktregels bijgekomen om beursmisstanden effectief te bestrijden. Toch blijft het rond lopende zaken van de AFM vaak veel te lang stil. Toezichthouders zoals de AFM maar ook de beurs en de accountant (en zijn beroepsgroep NBA) moeten meer armslag krijgen om twijfels en gesignaleerde overtredingen directer en krachtiger te kunnen aanpakken.

Bafin (Duitse AFM) gaf de markt vorig jaar een heldere waarschuwing over een koopaanbeveling voor aandelen Cashcloud AG. Bafin raadde alle potentiële investeerders aan nauwkeurig te onderzoeken of verstrekte informatie betrouwbaar was en aanvullende informatie over deze onderneming uit andere bronnen te gebruiken voordat men aandelen zou kopen.

Hier stopt het verhaal niet. Cashcloud is namelijk weer onderdeel van Mars One, een onderneming die een enkele reis naar Mars wil aanbieden en daarmee wereldnieuws werd. Bafin heeft momenteel ook Mars One in het vizier omdat die de jaarrekening over 2016 nog niet heeft gepubliceerd. Er wordt gedreigd met €230.000 boete voor de termijnoverschrijding, waar Mars One weer op reageerde ’dat zij druk bezig is de jaarrekening op te stellen’ en de indruk wekte dat het allemaal snel wordt opgelost.

In Nederland wachten wij al maanden op de jaarrekening van Value 8. Maar het blijft angstvallig stil vanuit de AFM, Euronext en de accountant. Value 8 stelt dat de goedkeuring is vertraagd door een onderzoek bij een relatief kleine deelneming. Voor de duidelijkheid: zolang de 2016 jaarrekening niet is goedgekeurd moeten aandeelhouders het stellen met die van 2015. Duiken onverwachte problemen op bij de jaarrekening van 2016, dan zouden die kunnen doorwerken in die van 2015. Op meer fronten zou het wenselijk zijn dat de markt beter door de drie betrokken instanties kan worden voorgelicht en dat snellere actie mogelijk is, zeker bij het ontbreken van het cruciale financiële verantwoordingsinstrument, wat de van een goedkeurende verklaring voorziene jaarrekening is.

Aandeelhouders van Value8 tasten nu in het duister. Wat vindt de AFM van deze ongebruikelijke vertraging en wanneer zal ze dreigen met een stevige boete? Euronext kan geholpen worden door in haar noteringsovereenkomst met een beursvennootschap vast te leggen dat een overschrijding van meer dan 6 maanden bij het aanleveren van een met accountantsverklaring voorziene jaarrekening onherroepelijk leidt tot het strafbankje. De accountant zou wettelijk in staat moeten worden gesteld om tussentijds mededelingen te doen over de stand van zaken van zijn controle, aansluitend bij de timing van de maatregel van de beurs. De markt leeft bij de gratie van betrouwbare informatie en meer scherpte op het aanleveren is dan ook op z’n plaats om dat vertrouwen te beschermen.

 

Deze column van Paul Koster, directeur van de VEB, verscheen op dinsdag 29 augustus 2017 in de Telegraaf.