VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AkzoNobel paaide beleggers dit voorjaar met een aantal beloftes over winstverbetering. Nog geen half jaar verder moet alweer gegrepen worden naar een bekend excuus: de buitenwereld.

Om zich de Amerikaanse belager PPG van het lijf te houden deed AkzoNobel in april een aantal beloftes aan aandeelhouders. De rendementsdoelen gingen omhoog. Verder gaat Akzo meer dividend uitkeren en de afdeling Specialty Chemicals verkopen.

De meest concrete belofte voor de korte termijn was een aanzienlijke winststijging voor 2017. De operationele winst voor belastingen en rente (EBIT) zou met 100 miljoen euro stijgen. Deze concrete toezegging ging vrijdag alweer overboord. Akzo verwacht nog steeds een winstverbetering, maar de 100 miljoen euro zal niet worden gehaald.

Als verklaring wordt vooral gewezen naar de buitenwereld. De markten voor beschermende coatings en scheepvaartlakken zitten tegen. AkzoNobel ziet ook de inkoopprijzen oplopen. Verder zouden ongunstige wisselkoersen tegenwerken en heeft Akzo te maken met wat productieproblemen.

Overigens waren deze ontwikkelingen bij de halfjaarcijfers eind juli grotendeels bekend. In de presentatie voor analisten werden de zwakke markten en de oplopende prijzen van grondstoffen al uitgebreid besproken.

De ongunstige wisselkoersontwikkeling zijn ook niet van de laatste weken. De dollar is al langere tijd in een dalende trend tegen de euro, hetzelfde geldt voor het pond. AkzoNobel koppelde de winstwaarschuwing aan aanpassingen van de managementstructuur. Die moeten er mede voor zorgen dat het bedrijf sneller kan reageren op ongunstige ontwikkelingen in de markt en de lange termijndoelen voor 2020 haalt. Dat jaar moet de verhouding tussen de EBIT en omzet zijn opgelopen naar 15 procent, tegen nu ruim 10 procent.

Tegelijkertijd werd ook bekend dat financieel topvrouw Maëlys Castella terugtreedt in verband met ziekte. Daarmee is zij na bestuursvoorzitter Ton Buchner deze zomer de tweede hoge bestuurder die om deze reden stopt. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering werd vrijdag Buchner’s opvolger Thierry Vanlancker definitief benoemd. Aan hem de taak om alle beloftes van Akzo in te lossen. Dat zal betekenen dat het bedrijf echt minder gevoelig voor schokken van buiten moet worden.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen