VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

20 september 2017

VEB: grotere rol accountant bij signaleren fraude

VEB: grotere rol accountant bij signaleren fraude
  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Omdat beleggers bij hun beleggingsbeslissingen afgaan op de door de accountant goedgekeurde jaarrekening moet wat de VEB betreft voorop staan dat de auditkwaliteit (naast de bescherming van de vennootschap) primair strekt ter bescherming van derden. Mede daarom moet de accountant een belangrijkere rol krijgen bij het signaleren van fraude.

De VEB mist in de 'Green Paper Audit Kwaliteit' aanknopingspunten voor het definiëren van auditkwaliteit.

Dat blijkt uit de eerste reacties die de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft ontvangen op de green paper. Het document werd in juni ter consultatie voorgelegd en moet leiden tot een ‘white paper’ met daarin een gezamenlijk beleidsstandpunt van kantoren en beroepsorganisatie over wat de accountancysector onder auditkwaliteit verstaat. Ook moet het richting geven aan verdere acties ter bewustwording, inrichting, uitvoering en borging van kwalitatief hoogwaardige audits.

Reactie VEB

De VEB benadrukt in haar feedback dat het kwaliteitsmodel, zoals in de green paper beschreven, weinig concrete aanknopingspunten biedt voor de definitie van auditkwaliteit. Hierdoor blijft de discussie hangen op een conceptueel niveau, wat uiteindelijk negatief kan uitpakken in het maatschappelijk debat en de beeldvorming.

De VEB wijst er daarnaast op dat het in de discussie over auditkwaliteit vaak gaat over het maatschappelijk belang van het verbeteren van de auditkwaliteit. Wat de VEB betreft zou voorop moeten staan dat auditkwaliteit primair - naast de vennootschap - strekt ter bescherming van derden die bij het verrichten van transacties afgaan op de door de accountant goedgekeurde jaarrekening.

Verder vindt de VEB dat de green paper meer nadruk moet leggen op de rol van de accountant bij het signaleren van fraude. "Zoals de NBA genoegzaam bekend, is wat VEB betreft daarbij die rol van de accountant toe aan aanscherping. In het volle besef dat de accountant nooit alle fraude kan voorkomen, moet een kwaliteitsslag brengen dat wordt voorkomen dat fraude lange tijd onder de radar blijft", aldus de VEB.

Reactie Limperg instituut

In de feedback van het Limperg Instituut staat de suggestie voorop om het proces van de audit meer te objectiveren en van heldere kwaliteitscriteria te voorzien. "Als binnen het auditproces kwantitatieve modellen voor de beslissingen in de controle worden gehanteerd, kunnen de effecten van die controle worden gekwantificeerd." Die objectiverende benadering vergroot volgens het Limperg Instituut de transparantie en de reproduceerbaarheid van het oordeel. Zo’n aanpak levert bovendien de mogelijkheid op om het controleproces wetenschappelijk te onderzoeken, hetgeen het lerend vermogen van de accountantsorganisaties kan vergroten. 

Ronde tafel

Als onderdeel van het consultatieproces is op 19 september 2017 een rondetafelbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst gingen belanghebbenden uit de sector inhoudelijk over het onderwerp auditkwaliteit in debat. Deelnemers aan de bijeenkomst waren onder meer de AFM, DNB, Foundation for Auditing Research, VEB, VNG, NBA’s Adviescollege Beroepsreglementering en gecontroleerde organisaties. 

 

Over de rol van de account bij beursfondsen

 


Gerelateerde artikelen

VEB daagt Deloitte voor de rechter voor schade van Steinhoff beleggers
VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB-leden en partners in zaak Ahold
VEB stelt Deloitte aansprakelijk voor schade van Steinhoff beleggers
VEB stelt Deloitte aansprakelijk voor schade van Steinhoff beleggers
06-04-2018

De VEB heeft Deloitte Accountants B.V. en Deloitte & Touche Zuid-Afrika aa…

Lees verder

accountant VEB deloitte Steinhoff
Tientallen vragen aan Deloitte vanwege rol in boekhoudfraude bij Steinhoff
Tientallen vragen aan Deloitte vanwege rol in boekhoudfraude bij Steinhoff
05-04-2018

Accountant Deloitte vertrouwt de twee laatste jaarrekeningen van meubelgiga…

Lees verder

accountant Steinhoff meubelgigant

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}