VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB vindt het zeer teleurstellend dat het voor toezichthouders AFM en DNB toch niet mogelijk wordt om onderzoeksrapporten te publiceren die herleidbaar zijn tot individuele instellingen. Dit stelt zij in haar vorige week aan de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten.

Onderzoeksresultaten die herleidbaar zijn tot individuele instellingen vergroten niet alleen de transparantie en versterken de marktdiscipline, maar bevatten ook zeer relevante informatie voor beleggers en andere financiële consumenten, bijvoorbeeld welke instellingen zich niet aan de regels houden.

De bevoegdheid voor AFM en DNB stond wel in het voorontwerp dat in 2016 werd geconsulteerd, maar heeft het uiteindelijke wetsvoorstel niet gehaald omdat het op gespannen voet zou staan met Europese richtlijnen.

 

Toelichting

VEB vindt dat de vlag hiermee te snel gestreken wordt en vraagt de regering om nadere toelichting op het besluit om niets te regelen en Europese ontwikkelingen af te wachten. Ook wil zij weten of er wellicht alternatieve mogelijkheden zijn onderzocht.

 

Publicatie bij concrete dreiging

VEB is wél tevreden met de uitbreiding van het instrumentarium dat toezichthouders tot hun beschikking krijgen om het publiek te waarschuwen en daarmee financiële schade te voorkomen.

Uit het wetsvoorstel volgt dat AFM en DNB kunnen overgaan tot een spoedpublicatie in reactie op uitlatingen van een overtreder als dat in het publiek belang is om het vertrouwen in het toezicht te beschermen.

Desalniettemin wil VEB dat de regering een stap verder gaat. Zij verzoekt om voornoemde bevoegdheid verder uit te breiden naar situaties dat de toezichthouders nog geen overtredingen hebben geconstateerd, maar wel een concrete dreiging bestaat.

 

Verslag

VEB heeft bovenstaande punten voorgelegd aan de fracties in de Tweede Kamer met het verzoek deze mee te nemen in de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. Het verslag, met daarin alle gestelde vragen over het wetsvoorstel, vindt u hier. Het gehele commentaar van VEB vindt u hier.

 

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen