VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Keuzedividend geschrapt, aandelen inkoop hervat.

Shell heeft ferme stappen gezet met het opschonen van de balans. Daardoor is er nu meer ruimte voor uitkeringen aan aandeelhouders dan er al was. Met het beëindigen van het keuzedividend geeft Shell een signaal dat alle seinen op groen staan.

In een strategie-update liet Shell deze week weten wat aandeelhouders de komende jaren kunnen verwachten.

Het bedrijf ligt duidelijk op koers met de plannen voor schuldreductie die hard nodig was na de overname van BG Group. Er moest in de periode 2016 tot en met 2018 voor 30 miljard euro aan activiteiten worden verkocht. Daarmee is Shell inmiddels een eind op weg.

Het resultaat is dat de schuldenlast het afgelopen jaar weer is teruggelopen. Dit is te zien aan de ‘gearing’, de verhouding tussen de netto schuld en het totale netto kapitaal van Shell (netto schuld plus eigen vermogen). Deze ratio verdubbelde na de overname van BG tot 28 procent eind 2016.

Aan het eind van het derde kwartaal was dit gezakt naar 25,4 procent. Een verdere daling ligt voor de hand, want Shell zegt zicht te hebben op nog eens 5 miljard euro aan opbrengsten uit verkoop.

Als de 5 miljard wordt afgehaald van de netto schuld aan het eind van het derde kwartaal, resteert bijna 63 miljard euro. De gearing zakt dan naar 24 procent.

Daarmee laat Shell zien dat het in staat is de balans op te schonen en dat de doelstelling van 20 procent aan het eind van dit decennium haalbaar is. Deze doelstelling was bij de overname van BG geformuleerd.

Met het opschonen van de balans is er ruimte voor meer uitkeringen aan aandeelhouders. Shell maakte op dit punt bekend dat het stopt met het keuzedividend en dat het dividend weer volledig in contanten wordt uitgekeerd. Daarnaast gaat het bedrijf aandelen inkopen, mede om de verwatering tegen te gaan die is ontstaan door het keuzedividend.

Shell herintroduceerde het dividend in aandelen in 2015. Sindsdien zijn 431 miljoen nieuwe aandelen A uitgegeven in het kader van het keuzedividend. Dat komt neer op bijna 10 procent van het aantal uitstaande aandelen vóór de herintroductie van het programma, ofwel een waarde van (bij de huidige koers) zo’n 12 miljard euro. Het bedrijf wil de komende drie jaar voor ten minste 25 miljard dollar aan eigen aandelen terugkopen.

Het is te verwachten dat Shell de komende jaren voldoende kasstroom kan genereren om deze aandeleninkoop, het dividend en de investeringen te betalen. Het bedrijf verhoogde de kasstroomverwachting onlangs met 5 miljard tot een bandbreedte van 25 tot 30 miljard dollar op jaarbasis.

Analisten voorzien voor 2018 nu gemiddeld een winst per aandeel van 2,07 dollar. Voor 2019 wordt 2,33 dollar en voor 2020 wordt 2,55 dollar verwacht, dus de winstgroei zit er goed in als we op de analisten mogen afgaan.

Het kwartaaldividend ligt op 47 dollarcent nu. Het volledig contante dividend dat beleggers in 2018 tegemoet mogen zien, zal dus minimaal op 1,88 dollar uitkomen. Bij de huidige dollarkoers en de beurskoers van 27 euro geeft dat op de aandelen een dividendrendement van bijna 6 procent.

Gezien de verwachte winstontwikkeling is de kans op een verhoging van dat dividend bovendien niet uitgesloten. Het aandeel Shell stond 10 jaar geleden ook op 27 euro en heeft per saldo dus niet veel meer gedaan dan dividend uitgekeerd, misschien is dit het moment dat de beurskoers weer in beweging komt. Want de signalen dat het bedrijf er weer beter voorstaat, zijn er. Het enige dat nu roet in het eten zou kunnen gooien, is een sterke daling van de olieprijs.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen