VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Biotechnologiebedrijf Curetis is dichtbij toestemming om Unyvero, zijn apparatuur voor diagnose van infectieziekten, op de Amerikaanse markt te brengen. In een interview vanaf de grootste biotechnologieconferentie van het jaar in San Francisco, schetst topman Oliver Schacht waar het bedrijf nu staat.

U liet maandag weten dat goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA op ‘korte termijn’ komt. Gaat het dan om maanden of weken?
“Eerder weken dan maanden. Er moeten drie dingen gebeuren. De FDA moet zijn beoordeling afmaken en goedkeuring geven voor de verpakking. Dan moeten zij een intern risicorapport afmaken, dat duurt ongeveer een week. Daarna moet het naar de juridische afdeling. Afhankelijk van hoe druk die het heeft kan het een paar dagen tot weken duren. Vier tot acht weken vanaf nu is realistisch.”

De toestemming geldt voor de diagnose van infecties onderin de longen.
Hoe groot is de potentiële markt daarvoor?

“Als je kijkt naar het totale aantal patiënten met longontsteking dan zijn dat er in Europa 1,2 miljoen per jaar en in de VS ongeveer één miljoen. Het marktpotentieel hiervan is ongeveer 300 miljoen dollar per jaar.”

U gaat Unyvero zelf op de markt brengen. De organisatie daarvoor zet u nu op.
Zou u niet beter met een partner kunnen werken?

“De voor ons meest relevante ziekenhuizen hebben een afdeling voor intensieve zorg. Het zijn vaak grote universitaire centra, of geïntegreerde centra, zoals de Mayo Clinic. De meeste van deze centra zitten in de grote stedelijke gebieden. Het gaat om circa 700 tot 1000 klanten. Die kunnen we in eerste instantie zelf bereiken.”

De eerste negen maanden van vorig jaar had Curetis nog amper inkomsten, minder dan 1 miljoen euro. Heeft u nieuw kapitaal nodig terwijl de verkoop van Unyvero op gang komt?
“We hebben gezegd dat we extra kapitaal nodig hebben als we de lancering doen in de VS. In 2016 en 2017 was de 'cashburn' 15 miljoen euro per jaar. Met de marktintroductie in de VS zal dat toenemen. De meeste modellen van analisten gaan uit van 30 miljoen euro de komende 12 tot 18 maanden. Dat hoeft niet allemaal eigen vermogen te zijn, het kan ook schuldfinanciering zijn of andere financiering die niet leidt tot verwatering. We hebben nog een kredietfaciliteit bij de Europese Investeringsbank. Afhankelijk van bepaalde mijlpalen, kunnen we 15 miljoen euro extra lenen.”

U bent op de grootste biotechnologieconferentie ter wereld. Bent u partijen tegengekomen die Curetis in zijn geheel zouden willen overnemen?
“Elk bedrijf op het gebied van de moleculaire diagnostiek is een kans voor de grote spelers om hun portefeuille uit te breiden. In de moleculaire diagnostiek zijn er heel weinig bedrijven die op de lange termijn onafhankelijk blijven. Aangezien we een beursgenoteerd bedrijf zijn, liggen we altijd voor het oprapen. Grotere diagnostische bedrijven willen normaal gesproken wel toestemming van de FDA of bewijs dat een product commercieel levensvatbaar is. ”

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen