VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Monitoringcommissie Corporate Governance Code presenteert vandaag een slotdocument met terechte observaties en opmerkingen. Het is een slotdocument waarmee de Commissie-Van Manen alvast een perspectief schetst op actuele discussies. De VEB heeft de samenwerking met de Commissie-Van Manen als constructief en prettig ervaren.

Een belangrijk aspect dat in het Slotdocument wordt aangehaald is de samenhang tussen technologische ontwikkelingen, de veranderingen daardoor in business modellen, de verslaggeving daarover en de aandacht voor die drie aspecten in de governance van de beursgenoteerde onderneming. Dit vierluik is naar mening van de VEB van kritiek belang voor de lange termijn waardecreatie van de onderneming.

Waar de Monitoringcommissie de technologische disruptie in het slotdocument bespreekt worden de juiste punten aangesneden. Het gaat om de impact van technologische ontwikkelingen en de kansen en risico’s die daarmee gepaard gaan. Bij het formuleren van een goede strategie door het bestuur kan dit aspect niet ontbreken. Het zal tevens onderdeel moeten zijn van de scenarioanalyses.

Ook de Raad van Commissarissen, die een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het handelen in het belang van de onderneming en haar aandeelhouders, moet zich hiervan rekenschap geven. De commissarissen moeten informatie vergaren van buiten de onderneming. In dat opzicht is er een omwenteling nodig in de betrokkenheid van en de kennis bij commissarissen zodat zij een goede invulling kunnen geven aan deze haalplicht en het uitdagen van het bestuur omtrent strategische keuzes en de scenarioanalyses.

Het valt echter op dat in het slotdocument niets staat over de verslaggeving aan de aandeelhouder en de markt. Terwijl dit cruciaal is om het lange termijn perspectief van een onderneming te beoordelen! Juist wanneer van aandeelhouders gevraagd wordt geduldig kapitaal ter beschikking te stellen en de dialoog aan te gaan, ontbreekt het aan beschikbare informatie om aan die vraag tegemoet te kunnen komen. Een mogelijkheid zou zijn in het bestuursverslag hierover een apart hoofdstuk op te nemen.

Dat dit relevant is blijkt bij de scenario-analyses voor beloningen. Commissarissen doen deze exercitie intern vaak wel maar delen de uitkomsten lang niet altijd met aandeelhouders. Zeker niet alle drie de scenario’s: slecht, gemiddeld en goed.