VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

2017 was een jaar vol verrassingen voor beleggers in SnowWorld. Kort na de vorige jaarvergadering bleek de Zoetermeerse exploitant van indoor skiresorts bezig te zijn met een nieuw te bouwen vestiging in Milaan. Bovendien bleek eind september plots dat oprichter en CEO Koos Hendriks het grootste deel van zijn aandelenpakket verkocht had.

Het kwam voor velen als een grote verrassing: Koos Hendriks, dé man achter SnowWorld, bleek een pakket aandelen ter grootte van 40 procent van alle uitstaande aandelen verkocht te hebben aan Alychlo, de investeringsmaatschappij van de Belgische zakenman Marc Coucke.

Coucke kocht onlangs de Brusselse voetbalclub Anderlecht en maakte fortuin met de verkoop van zijn bedrijf Omega Pharma eind 2014.

Stomheid
De prijs die Hendriks voor zijn pakket aandelen bedong met Coucke was 9,50 euro per stuk, lager dan de beurskoers van dat moment.

Niet alleen beleggers waren met stomheid geslagen, ook de raad van commissarissen (rvc) bleek minder dan 24 uur voor het uitkomen van het persbericht pas op de hoogte te zijn gesteld door Hendriks.

Hoewel de tekst van het jaarverslag merkwaardig genoeg aangeeft dat de rvc betrokken was bij de transactie, werd dat tijdens de aandeelhoudersvergadering vorige week juist ontkend. Voor een voldongen feit gesteld konden zij weinig anders doen dan toekijken hoe Coucke de macht overnam.

Startsein
Voor SnowWorld-commissaris Peter Paul de Vries was Alychlo in elk geval geen onbekende. Hij verkocht als bestuursvoorzitter van Value8 stapsgewijs zijn belang aan Coucke voordat Alychlo bij Hendriks aanklopte.

Zo gaf De Vries het startsein voor de komst van de nieuwe grootaandeelhouder. Ook de optie die Value8 nog hield op aandelen SnowWorld is inmiddels door Alychlo overgenomen, net als de opties van CFO Wim Moerman. Voor beide transacties was de medewerking van SnowWorld vereist.

Onbeantwoord
Toen CEO Hendriks in september benaderd werd door Coucke kostte het hem weinig tijd om te besluiten afstand te doen van het leeuwendeel van zijn aandelen. Vragen over de exacte gang van zaken tussen Hendriks en Coucke bleven onbeantwoord, en ook waarom Hendriks zo abrupt van zijn aandelen af wilde werd niet duidelijk.

Een reden die genoemd werd is zijn leeftijd, Hendriks gaat richting de zeventig. Dit kan zijn terugtreden als bestuursvoorzitter misschien verklaren, maar nog niet de verkoop van zijn aandelen.

Ook is niet duidelijk in hoeverre hij echt besefte dat de prijs die hij overeenkwam met Coucke ook vrijwel zeker de prijs zou zijn voor alle overige aandeelhouders.

Verplicht bod
Alychlo was door het overschrijden van de 30 procent grens namelijk gehouden om ook een bod uit te brengen op alle overige aandelen.

Volgens de Nederlandse wet is de prijs die Hendriks bij zijn transactie heeft ontvangen een zogeheten billijke prijs voor het verplichte bod. Aandeelhouders hebben uiteraard de mogelijkheid om hun aandelen niet aan te bieden, maar gezien het aantal partijen dat al wel toegezegd heeft op het bod in te gaan kan Alychlo onmogelijk veel lager uitkomen dan 80 procent.

Hendriks biedt naast de 40 procent die hij al eerder verkocht ook nog eens 5 procent van de aandelen die hij nog bezit aan onder het bod. Het laatste plukje van vijf procent in  SnowWorld houdt hij vooralsnog wel.

Dividend van tafel
Daarmee ontstaat de situatie dat Coucke het feitelijk voor het zeggen heeft binnen SnowWorld. Dat werd meteen al pijnlijk duidelijk toen het dividendvoorstel ter tafel kwam.

In het jaarverslag staat nog vermeld dat SnowWorld een keuzedividend van 40 cent per aandeel voorstelt. Vlak voordat de agenda definitief vastgesteld moest worden bleek echter dat Alychlo, inmiddels houder van de meerderheid van de aandelen, hier niet mee in zou stemmen. SnowWorld besloot daarop het aanvankelijke dividendvoorstel van 40 eurocent in te trekken. Gelet op de noodzakelijke investeringen de komende jaren wordt er voorlopig geen dividend uitgekeerd, zo meldde president-commissaris Hans Bakker die overigens de leiding van de bijeenkomst vooral liet aan De Vries.

Die uitleg overtuigde allerminst, gezien het relatief bescheiden bedrag dat de komende jaren voorzien wordt voor noodzakelijke investeringen. Zonder dividend is het aanhouden van een belegging in SnowWorld voor minderheidsaandeelhouder minder aantrekkelijk.

Milaan
De enige grote investering die op dit moment verwacht wordt is de nieuw te openen baan in Milaan. Omdat er echter met een lokale joint venture partner gewerkt wordt en er bovendien gebruik gemaakt wordt van financiering met vreemd vermogen, komt slechts vijf miljoen euro van de benodigde 55 miljoen euro daadwerkelijk voor rekening van SnowWorld.

De kans dat het project daadwerkelijk doorgaat werd door financieel directeur Wim Moerman “op dit moment” geschat op 75 procent.

Minder voorspoedig verging het de plannen voor nieuwe vestigingen bij Parijs en Barcelona. Hoewel Hendriks hier in het verleden uitgebreid en optimistisch over praatte, lijken beide plannen op z’n best op de lange baan te zijn geschoven. Als gevolg hiervan moest SnowWorld een verlies van een miljoen euro in de boeken opnemen.

Onzeker
Aandeelhouders die hun stukken aanbieden ontvangen een wellicht teleurstellend bedrag, maar weten dan wel waar ze aan toe zijn.

Voor aandeelhouders die hun stukken niet aanbieden is de toekomst heel wat minder zeker. Zij weten dat Hendriks, die momenteel in zijn eentje de raad van bestuur vormt, in de loop van volgend jaar zal vertrekken, maar niet wie er voor hem in de plaats komt.

In eerste instantie was er zelfs gecommuniceerd dat Hendriks per 1 maart jongstleden al vertrokken zou zijn, maar dat bleek niet haalbaar. Wanneer Hendriks vertrekt zal ook president-commissaris Hans Bakker afscheid nemen. In eerste instantie zou hij al dit jaar vertrekken, omdat hij zijn activiteiten af wil bouwen. Momenteel is hij de laatste echt onafhankelijke commissaris. De nieuw benoemde commissaris Koen Hoffman is op papier wel onafhankelijk, maar voorgedragen door Alychlo en gelieerd aan Coucke.

De Vries is op papier niet onafhankelijk, maar beschouwt zichzelf als “feitelijk onafhankelijk”. Van het grootste belang is dat de opvolger van Bakker zich onafhankelijk op kan stellen ten opzichte van de grootaandeelhouder, om zo de belangen van de minderheidsaandeelhouders zeker te stellen. Gebeurt dat niet, dan zijn zij helemaal overgeleverd aan de grillen van nieuwe baas Marc Coucke.

 

 
Gerelateerde artikelen