VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB heeft ook een minnelijke regeling getroffen met ING, de bank die InnoConcepts heeft begeleid bij de claimemissie in december 2009.

In totaal is bijna EUR 1 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade van particuliere InnoConcepts-beleggers.

De schikking geldt alleen voor VEB-leden die al meedoen aan de InnoConcepts/Deloitte-schikking. Dat betekent dat deze deelnemende VEB-leden een aanvullende vergoeding krijgen. Deze beleggers zullen hierover apart worden bericht.

Het exacte, aanvullende bedrag dat een gedupeerde belegger onder de getroffen schikking zal ontvangen is nu nog niet te berekenen.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door ING.

De VEB heeft de primair verantwoordelijken voor het faillissement van InnoConcepts – de bestuurders en commissarissen van InnoConcepts – op 7 december 2016 gedagvaard vanwege hun rol in de claimemissie.