VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De winsten van Amerikaanse bedrijven zijn in het eerste kwartaal met ruim een kwart gestegen. Dat was de grootste toename sinds 2010. Doordat de opmars van de koersen dit jaar tot stilstand is gekomen, is nu iets van de overwaardering uit de markt verdwenen.

Meer dan 90 procent van de Amerikaanse bedrijven hebben nu hun kwartaalresultaten gerapporteerd. Het was een opvallend sterk kwartaal. Voor de hele S&P 500 steeg de winst per aandeel met zo’n 25 procent.

De winstgroei is voor een deel te danken aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Circa 4 tot 6 procentpunt zou daarvandaan komen. Verder hielp het herstel van de olieprijs de energiesector.

Deze sector deed het met afstand het best met een winstgroei van bijna 100 procent. Dat hoge percentage wordt natuurlijk mede veroorzaakt doordat sommige verlieslatende ondernemingen winstgevend zijn geworden.

De cijfers van ExxonMobil, het grootste Amerikaanse olieconcern, vielen een beetje tegen (15 procent winstgroei), maar bij Chevron nam de winst per aandeel met ruim een derde toe. ConocoPhilips, het derde Amerikaanse oliebedrijf schreef weer zwarte cijfers en presteerde daarmee veel beter dan verwacht.

Ook de chemiesector en bedrijven die halffabrikaten leveren, meldden een sterke winstgroei van iets meer dan 40 procent. Deze zogenaamde ‘materials’ sector met bedrijven als DowDuPont en Akzo-concurrent PPG, profiteert van de bloei van de Amerikaanse productie. Volgens de ISM-index is de toestand in de productiesector sinds 2003 niet zo goed geweest.

Naast een sterke stijging van de winst per aandeel, nam ook de omzet van bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 sterk toe (ruim 8 procent). Dit was de grootste toename sinds het derde kwartaal van 2011.

Het hielp ook dat de economie in de rest van de wereld goed draaide. Bedrijven die meer dan de helft van hun omzet van buiten de VS halen, meldden een omzetgroei van ruim 13 procent, tegen ruim 6 procent voor bedrijven die vooral omzet uit de VS zelf halen.

Ondanks de sterkste groeicijfers sinds het begin van het decennium en winsten die nieuwe recordniveaus bereiken, zijn de waarderingen nog steeds vrij hoog. Uitgaande van de winst over de laatste vier kwartalen ligt de koers-winstverhouding rond de 22. Dat is flink boven het gemiddelde over de afgelopen tien jaar van circa 14.

Dit is vanzelfsprekend een gevolg van de koersen die nog harder zijn opgelopen dan de winsten. De verwachting van analisten is dat de winstgroei dit jaar op bijna 20 procent zal uitkomen, en in 2019 op bijna 10 procent.

Als de S&P 500 op hetzelfde niveau blijft als nu, komt de koers-winstverhouding voor de index dan over twee jaar uit op 15. De winsten moeten dus nog flink doorstijgen zodat aandelen echt ‘in hun waardering groeien’. Daar komt bij dat analisten vrijwel altijd te positief zijn met hun verwachtingen. Naarmate de tijd verstrijkt, stellen ze deze vaak naar beneden bij.

Een terugkeer naar meer ‘normale’ waarderingen zal puur op de winstgroei dus nog wel even duren. Dat betekent waarschijnlijk dat hoge waarderingen ruim boven het langjarig gemiddelde voorlopig de norm zullen zijn op Wall Street. Tenzij zich een nieuwe correctie of diepere koersval aandient natuurlijk.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen