VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na jarenlange ellende, heeft Pharming de wind mee. Weg zijn de structurele financieringsproblemen, die telkens over de rug van aandeelhouders moesten worden opgelost. Met Ruconest als acuut medicijn tegen zwellingsziekte HAE heeft Pharming een product, ook op de bepalende Amerikaanse markt. De omzet stijgt, de balans is steviger dan ooit en er wordt zelfs winst gemaakt en cash gegenereerd.

Terecht kregen topman Sijmen de Vries en zijn team in de aandeelhoudersvergadering applaus van de vele particuliere aandeelhouders. Hij zal met gemengde gevoelens terugdenken aan de situatie van een paar jaar eerder, toen hij door sommige boze aandeelhouders werd verketterd nadat er weer eens miljoenen aandelen werden bijgedrukt om de zaak draaiende te houden.

Pharming is vorig jaar handig ingesprongen op de productieproblemen bij concurrent Shire, door Shire’s patiënten gratis Ruconest aan te bieden. De weggevertjes lijken te renderen, want veel patiënten lijken bij Ruconest te blijven. Betaald ditmaal.

De grootste handigheid was echter van iets eerdere datum, toen Pharming de Amerikaanse distributierechten voor Ruconest terugkocht van het geplaagde Valeant. Een gouden greep, waarmee de basis voor groei en winstgevendheid was gelegd.

Pijplijn vullen
Nu Pharming de zwaarste fase in haar bestaan heeft overleefd, staat ze voor de volgende grote uitdaging. De pijplijn aan toekomstige medicijnen moet worden gevuld, niet alleen voor groei in de komende jaren, maar ook om de continuïteit in de verdere toekomst te kunnen veiligstellen, wanneer de patenten op Ruconest zijn verlopen.

Tegelijkertijd zit de concurrentie niet stil. Voor een ziekte waar relatief weinig mensen aan lijden raakt de HAE-markt tamelijk vol. Zo zou de grootste concurrent Shire aan de vooravond staan van een nieuw medicijn en werkt Pharvaris aan een pil. De Vries leek zich niet veel zorgen te maken en roemde de hoge effectiviteit van Ruconest en het feit dat het medicijn de kern in plaats van de symptomen van de ziekte aanpakt. Bovenal wees hij erop als ervaringsdeskundige dat de nieuwe medicijnen nog niet waren goedgekeurd, waarbij de pil zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevond.

De balans is stevig vergeleken met wat Pharming gewend is, maar het valt te betwijfelen of ze overnames in de dure biotechwereld kan behappen. Ook is het maar de vraag of Pharming een traject gaat inzetten om vanaf nul nieuwe medicijnen te gaan ontwikkelen, in de hoop dat ze over 15 jaar de jackpot wint.

De strategie van De Vries is daarom om dichtbij Ruconest te blijven. Allereerst hoopt hij op goedkeuring in 2018 van Ruconest als preventief medicijn; nu is Ruconest alleen goedgekeurd bij acute aanvallen van HAE. Voorts werkt Pharming aan patiëntvriendelijkere toedieningswijzen van Ruconest, dat momenteel alleen intraveneus wordt geïnjecteerd. Bovenal ziet De Vries diverse andere - en grotere (meer patiënten) - ziektes waar Ruconest werkzaam zou kunnen zijn. Tot slot pakt Pharming de ziekte van Pompe weer op, waar ze in een ver verleden al aan had gewerkt. Meer openheid van zaken kunnen beleggers verwachten op de Capital Markets Day op 21 juni, te volgens via een webinar.