VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na de uitspraak in de Fortis-zaak, richt ik me graag rechtstreeks tot u voor enige verdere uitleg en achtergrond.

Bijna tien jaar heeft de VEB gewerkt aan een rechtvaardige compensatie voor aandeelhouders die schade hebben geleden door gebeurtenissen bij Fortis, waarbij wij speciale aandacht hebben besteed aan de belangen van onze leden.

De schikking van 1,3 miljard euro is door de rechter verbindend verklaard, en voldoet aan de doelstellingen die wij hadden: de compensatie voor beleggers in deze grootste Europese schikking ooit in een lopende juridische procedure is aanzienlijk. Bovendien krijgen leden van de VEB een extra vergoeding. Per slot van rekening zijn het onze leden die een langjarige, onzekere en intensieve schadevergoedingsactie als deze mogelijk maken waarvan alle beleggers kunnen profiteren.

Nu volgt het proces van uitbetaling van compensatie. Op 27 juli 2018 komt het claimformulier beschikbaar. Vervolgens zullen veel Nederlandse banken automatisch een overzicht ter beschikking stellen van uw posities in Fortis in de relevante perioden. Daarmee kunt u uw claim indienen. Een onafhankelijk claim administrator zal ingediende claims beoordelen. U ontvangt op korte termijn meer praktische informatie over het verloop van dit proces. U kunt altijd op onze website terecht voor de laatste informatie of bezoek de speciale website www.forsettlement.com.

Ter afsluiting wil ik u graag bedanken voor uw steun en uw vertrouwen de afgelopen jaren. Wij hopen u nog lang als lid van onze vereniging te mogen behouden en gezamenlijk te kunnen blijven strijden voor de belangen van beleggers.

 

Hoogachtend,

 

Paul Koster

Directeur Vereniging van Effectenbezitters