VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Navigatiespecialist TomTom ziet een groter dan verwachte vraag naar zijn producten uit de automobielindustrie. Het bedrijf verhoogt daarom de verwachtingen voor de rest van dit jaar. Beleggers reageren verheugd en zetten het aandeel flink hoger.

In plaats van een eerdere verwachting van 800 miljoen euro omzet voor heel 2018, rekent TomTom nu op 825 miljoen euro aan inkomsten. Ook de winstverwachting ging omhoog van 0,25 euro per aandeel naar 0,30 euro per aandeel. Daarmee zou de winst per aandeel dit jaar uitkomen op het hoogste niveau sinds 2012, toen nog bijna 36 cent per aandeel werd verdiend.

De gunstige ontwikkeling is te danken aan de ‘automotive’ activiteiten, die navigatie- en locatiediensten en kaarten levert aan de automobielindustrie. De omzet die TomTom hiermee behaalde groeide in het tweede kwartaal met 28 procent.

Heel TomTom zag de omzet over de eerste jaarhelft wel nog krimpen, met 9 procent op jaarbasis. Dit is een gevolg van de voortgaande krimp van de consumententak. In het tweede kwartaal daalde de omzet daaruit met een kwart.

TomTom slaagt er wel in de kosten terug te dringen. De kosten voor productie en materiaal daalden in het tweede kwartaal met 27 procent zelfs iets harder dan de inkomsten. Dit is een gevolg van het feit dat TomTom steeds meer een leverancier van diensten wordt, steeds minder een ‘kastjesmaker’. Daarnaast is er een daling van de marketinguitgaven.

Door de daling van de ‘kosten van de omzet’, ontwikkelt brutowinst van TomTom zich nu positief. In het eerste kwartaal was de brutowinst nog onveranderd, in het tweede kwartaal groeide die met 2 procent. Op basis van de huidige verwachtingen zal de brutowinst over heel 2018 ook met minstens 2 procent groeien.

Hoewel het punt waarop de omzet van TomTom als geheel weer groeit waarschijnlijk nog wel een paar jaar in de toekomst ligt, neemt de brutowinst in ieder geval toe. TomTom groeit met meer winstgevende producten en de impact van de krimp van de consumententak neemt af.

Zo wordt TomTom van een bedrijf met twee gezichten langzaam een bedrijf met een duidelijk profiel als dienstenleverancier. Echt voordelig is het aandeel nog niet: bij de huidige koers van bijna 8 euro kost TomTom meer dan 25 keer de voor dit jaar verwachte winst. Dat is overigens niet eens zoveel anders als in de ‘gouden jaren’ 2006, 2007 en 2008 toen de (verwachte) winst per aandeel boven de 2 euro lag en de koers boven de 50 euro. Maar dat was dus een heel ander TomTom.
Gerelateerde artikelen