VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Arcadis moet nog altijd te lang wachten voordat klanten hun rekeningen betalen. De moeite die het concern heeft moeten doen om openstaande facturen in het Midden-Oosten betaald te krijgen, is ten koste gegaan van de aandacht voor andere regio’s.

Dat zei de in april begonnen financieel directeur Sarah Kuijlaars tegen analisten tijdens haar eerste publieke optreden ter gelegenheid van de halfjaarcijfers van het advies- en ingenieursbureau.

Uit die cijfers bleek onder andere dat het bedrag dat klanten met een betalingsachterstand (tussen de 31 en 120 dagen) nog moeten overmaken naar het Amsterdamse hoofdkantoor behoorlijk is toegenomen.

Treuzelen
De omvang van dit mandje met treuzelende klanten steeg met een kwart ten opzichte van eind 2017 tot 102 miljoen euro.

Kuijlaars noemde dit ‘teleurstellend’ en wees erop dat zij binnen Arcadis ‘een gebrek aan discipline’ had waargenomen om achter klanten aan te gaan en geld te innen.

‘Een project is niet alleen succesvol als de klant tevreden is, maar pas als de cash op onze bankrekening staat’, aldus de cfo. Kuijlaars startte drie maanden geleden bij Arcadis. Daarvoor  werkte de Britse vanaf 1989 bij Shell. Voordat ze naar Arcadis kwam, was ze drie jaar actief bij Rolls-Royce.

Een specifieke probleemregio is er volgens haar niet. In Azië verslechterde de betalingsmoraal in het eerste halfjaar iets, maar daar stond tegenover dat er vanuit het Midden-Oosten (Saudi-Arabië) wel wat achterstallige betalingen binnenkwamen. Volgens Kuijlaars is er in alle regio’s meer discipline nodig om dergelijke plussen en minnen in de toekomst niet meer te hebben.

Het zijn de eerste observaties van een buitenstaander die na een kennismakingsronde langs Arcadis-projecten wereldwijd en het doorakkeren van de financiële administratie haar agenda voor de komende tijd heeft opgesteld.

Boodschap
Voor beleggers in Arcadis is haar boodschap niet nieuw. Al ruim drie jaar heeft het ingenieursbureau veel moeite om uitgevoerd werk om te zetten in klinkende munt.

Op het dieptepunt begin 2015 lag het netto-werkkapitaal als percentage van de omzet op bijna 21 procent.

Aan het einde van het net afgesloten halfjaar was dit gedaald tot 18,8 procent. Dit werkkapitaalbeslag gaat nu langzaam de goede kant op. De doelstelling van Arcadis-ceo Peter Oosterveer voor 2020 ligt op 15 procent van de omzet.

‘De afgelopen maanden heb ik binnen het bedrijf niet één woord vaker gehoord dan cash en dat zal de komende tijd zo blijven’, zei Oosterveer. Door kieskeurig te zijn bij het selecteren van projecten en een beter projectmanagement wil hij minder voorfinancieren en kortere betaaltermijnen.

Inmiddels betalen klanten gemiddeld na 91 dagen, een winst van vier dagen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In 2020 moet die betaaltermijn tot 85 dagen zijn teruggebracht.

Werkkapitaal
Voor een projectbedrijf als Arcadis is het werkkapitaal een cruciale indicator voor de financiële gezondheid van het concern. Veel meer dan de omzet of de gerapporteerde winst die vanwege allerhande aannames van het management veel subjectiever tot stand komen.

Een hoog werkkapitaal duidt erop dat er geld opgesloten zit in bijvoorbeeld projecten (onderhanden werk) en verzonden facturen, en dat zet een rem op de kasstroom. In het uiterste geval kan de omzet en het resultaat er bij bouwers en ingenieursbedrijven dus nog zo leuk uitzien, de kasstroomontwikkeling kan een heel ander beeld laten zien.

Arcadis heeft in de eerste jaarhelft wat cash kunnen vrijspelen doordat klanten in het Midden-Oosten met geld over de brug kwamen. Maar de andere component van het werkkapitaal, de post onderhanden werk, liep wel op. Dit duidt erop dat er meer kosten en winst op projecten in uitvoering zijn geboekt; bedragen die dus nog niet gefactureerd zijn aan opdrachtgevers.

Ondanks dit negatieve effect verbeterde de operationele kasstroom wel tot 19 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een min van vier miljoen euro.

Toch is de vrije kasstroom - zeg maar het geld dat Arcadis kan gebruiken om leningen af te lossen, aandelen in te kopen of dividend te betalen - nog altijd negatief. Die eindigde op zes miljoen euro in de min, tegen 28 miljoen euro negatief over dezelfde periode vorig jaar.

Autonome groei
Een lichtpuntje in de cijfers was ook dat Arcadis voor het vierde achtereenvolgende kwartaal  autonome omzetgroei kon noteren. De omzet op eigen kracht steeg met 1 procent tot 1,2 miljard euro. Daar hield Arcadis een nettowinst van 35 miljoen euro aan over.

Vooral in Azië, Europa en het Midden-Oosten gingen de zaken naar behoren. Een stuk stroever verging het dochterbedrijf CallisonRTKL. Dit architectenbureau is een van de best renderende onderdelen maar moest een omzetkrimp van zeven procent slikken. De operationele winst (ebita) daalde zelfs met 30 procent.

Arcadis hoopte dit Amerikaanse bedrijf te kunnen slijten, maar geen enkele partij bleek bereid de door Oosterveer verlangde prijs te betalen.

Arcadis stort extra miljoenen in verlieslatende Braziliaanse joint venture

Uit de halfjaarcijfers bleek ook dat Arcadis recent nog eens ruim 16 miljoen euro heeft uitgeleend aan haar Braziliaanse joint venture Alen. Dit bedrijf is al jaren verlieslatend en Arcadis wil het volgend jaar dan eindelijk verkopen. In de eerste zes maanden van dit jaar moest Arcadis wederom een verlies nemen, deze keer van 4,7 miljoen euro.

Samen met een lokale partner is het advies- en ingenieursbureau al sinds 1999 eigenaar van Alen dat verscheidene biogascentrales op vuilstortplaatsen heeft. De bedoeling is dat met die installaties biogas uit vuilnis kan worden opgewekt.

Oosterveer hintte er al eerder op dat een nieuwe kapitaalsinjectie van maximaal 20 miljoen euro nodig zou zijn om Alen, voluit Arcadis Logos Energia, te kunnen verkopen. Het extra geld is nodig om Alen ‘verder te kunnen ontwikkelen zodat de waarde kan worden gemaximaliseerd’.

Tijdens de analistenbijeenkomst zei Oosterveer dat op dit moment één van de zes fabrieken ‘technisch operationeel’ is. Hij moest wel erkennen dat ‘enige vertraging is ontstaan’ bij het afbouwen van de andere installaties.

Al sinds 2011 probeert Arcadis van de installaties af te komen, maar in 2019 moet het dan echt de deur uit zijn. Behalve aandeelhouder (49,9 procent) en leningverschaffer staat Arcadis – als kleinere speler in de joint venture - ook nog voor 86 miljoen euro garant richting Braziliaanse banken die Alen mede financieren.

Opvallend is dat Arcadis geen informatie geeft over de looptijd, rente en eventuele zekerheden die zijn bedongen bij de verstrekte leningen. Oosterveer moet nu alles in het werk stellen om de verkoopopbrengst van Alen te maximaliseren zodat Arcadis een adequaat rendement op deze investering kan bijschrijven.

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen