VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Door nieuwe Europese regelgeving mogen alleen banken nog voor eigen rekening handelen. Optiebeleggers via online broker DeGiro moeten daarom vanaf nu extra alert zijn.

Het was een onverwachte mededeling die beleggers in opties via DeGiro onlangs ontvingen. De broker liet weten niet langer opties die nog waarde hebben (zogenoemde in-the-money opties) voor hun klanten uit te oefenen aan het einde van de looptijd als deze klanten zelf geen actie ondernemen. De opties verliezen daarmee al hun resterende waarde.
Waarom DeGiro tot dit besluit is gekomen blijft onvermeld in het bericht aan de klanten en ook op de website is geen informatie te vinden over dit onderwerp. Tegenover de VEB laat de broker weten gedwongen te zijn tot deze wijziging vanwege nieuwe regelgeving. Deze regelgeving, Mifid II, is (voor het grootste deel) in werking getreden op 1 januari. Dat DeGiro nu pas met een maatregel komt, noemt de broker ‘een recente interpretatie van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor beleggingsondernemingen’.

Hoe zat het ook alweer?
Bij expiratie van opties aan het einde van de looptijd hebben beleggers de keuze. Zo kunnen ze de opties uitoefenen en op die manier de onderliggende aandelen kopen of verkopen. Ook is het mogelijk om de opties nog voor expiratie op de beurs te verhandelen.

Doet een belegger niets bij expiratie van de optie dan ondernemen banken en brokers in de regel actie: ze oefenen namens hun klanten de opties uit en kopen (in geval van een gekochte call-optie) dus de onderliggende aandelen tegen de uitoefenprijs. Eventueel verkoopt de bank of broker later deze aandelen en stort de opbrengst min servicekosten op de rekening van de klant.

Verandering
Ook DeGiro oefende lange tijd expirerende opties uit voor beleggers die om welke reden dan ook zelf niets deden. Maar door de nieuwe Europese regelgeving MiFiD II is het niet meer toegestaan voor partijen zonder bankvergunning, zoals DeGiro, aangezien dit neerkomt op handel voor eigen rekening.

Voortaan moeten klanten bij DeGiro zelf handelen door te verkopen of uit te oefenen. DeGiro laat desgevraagd weten dat zij klanten op maandag en donderdag voor de expiratie (3e vrijdag van de maand) per mail op de hoogte stellen van de expirerende positie. Indien er dan nog geen actie is ondernomen zullen zij trachten de klant telefonisch te bereiken om de klant op de hoogte te stellen. Deze service is kosteloos.

Nog een bericht
Kort na bekendmaking van de wijziging in beleid stuurde DeGiro zijn klanten nog een bericht, waarin de broker benadrukte zelf niet te verdienen aan de wijziging. Die mededeling volgde na geruchten op diverse fora dat DeGiro zou verdienen aan niet uitgeoefende, geschreven opties.

Als een calloptie waardeloos afloopt, dan hoeft de tegenpartij, de schrijver van de optie geen actie te ondernemen en mag hij de eerder ontvangen premie houden. Het is dus niet zo dat brokers, in dit geval DeGiro, hier financieel voordeel aan hebben.

In de praktijk gebeurt het echter maar zelden dat geschreven opties die op de dag van expiratie nog waarde hebben niet worden uitgeoefend. Een erg grote bron van inkomsten kan dit dus bepaald niet zijn.

Beleid banken
Voor partijen met een bankvergunning, zoals ING, ABN Amro en Binck Bank verandert er niets. Zij blijven de opties van niet-alerte klanten uitoefenen. Ook broker Lynx, die via Interactive Brokers werkt, kan de betreffende opties kosteloos blijven uitoefenen.

Bij Binck Bank en ABN Amro geldt de zogenoemde 2 procent-regel. Is de optie 2 procent of meer in-the-money, dan zullen de beide banken de optie voor de klant uitoefenen. Binck Bank rekent hiervoor 25 procent van de opbrengst. Is de optie minder dan 2 procent in-the-money zal de bank niets doen en loopt de optie waardeloos af met een voordeel voor de schrijver van de optie.

ABN AMRO rekent 20 euro administratiekosten die worden verdeeld over de 2 beleggingsnota’s (die voor het uitoefenen en die voor de daaropvolgende aan- of verkoop van de onderliggende aandelen). Tevens rekent de bank 1 procent over de uitgeoefende waarde met een minimum van 20 euro en 1 procent over de waarde van de verkoop of koop die ABN AMRO op de eerstvolgende beursdag doorgeeft.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen