VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De bijeenkomst in Londen of New York, uitgebreide presentaties van bestuur en divisiemanagers, nieuwe doelstellingen die op de beurs leiden tot een koersreactie. Beursgenoteerde bedrijven trekken veel uit de kast om hun ‘capital markets day’, de dag voor investeerders, tot een succes te maken. Ze bedienen daarmee investeerders, analisten, het eigen personeel. Alleen de particuliere belegger die ook graag met het management wil sparren over de strategie, heeft een klein beetje het nakijken.

Zoals het voorjaar het seizoen is van de aandeelhoudersvergaderingen, zo is het najaar de tijd van de investeerdersdagen. In het laatste kwartaal organiseerden acht bedrijven uit de AEX zo’n dag voor genodigden: investeerders en analisten. Tijdens de bijeenkomst gaat de top van de onderneming met de aanwezigen de diepte in.

Duiding
“Wij gebruiken de capital markets day om meer duiding te geven over de uitvoering van onze langetermijnstrategie, de prestaties van het bedrijf en de voor Vopak relevante ontwikkelingen in de markt. We beantwoorden vragen en luisteren naar signalen vanuit investeerders, analisten en de financiële markt”, zegt financieel topman Gerard Paulides van Vopak.

De kans om het management in levenden lijve te zien en te spreken is daarbij belangrijk. “Investeerders en analisten waarderen de tijd die er is voor de dialoog met de raad van bestuur. Het is belangrijk voor hun eigen beoordeling van de kwaliteit van het management en de middelen die het bedrijf tot zijn beschikking heeft.” Daarbij gaat het investeerders niet alleen om het bestuur, maar juist ook om de managementlaag daaronder, vertelt Henk Jan ten Brinke, hoofd investor relations van Ahold Delhaize. “Wij kiezen er bewust voor om operationeel managers die zelden in contact staan met analisten en investeerders het podium te geven. Met alle respect voor iedereen op het hoofdkantoor in Zaandam, maar zij weten hoe het echt zit, en investeerders vinden het ook echt interessant en belangrijk om te zien wie nou die man of vrouw is die een bepaald onderdeel van het bedrijf runt.”

Eigen mensen
Voor ABN Amro was het laten kennismaken van de markt met het bestuur ook een belangrijk doel van de eerste investeerdersdag sinds de beursgang in 2015, afgelopen november. Het bedrijf heeft twee jaar geleden met Kees van Dijkhuizen een nieuwe bestuursvoorzitter gekregen. De rest van het bestuur is ook nieuw. “Van het oude team dat de beursgang heeft gedaan, is alleen Kees van Dijkhuizen nog over. Het was een goede manier om ons management te presenteren en nog een keer het verhaal en onze strategie over de bühne te brengen”, vertelt Dies Donker, hoofd investor relations van de bank.

Geïnteresseerden van over de hele wereld konden de bijeenkomst de hele dag live meekijken via internet. ABN Amro toonde de internetuitzending van de presentatie op een groot scherm op het hoofdkantoor en bereikte zo ook het eigen personeel. “Wij kregen achteraf e-mails van medewerkers die zeiden dat ze zo beter inzicht hadden gekregen in de bank of dat ze positief waren over het optreden van het management. Het was daarmee ook nog een stuk educatie voor onze eigen mensen en een moment van trots op het bedrijf. Dat vond ik een mooie bonus.”

Het merendeel van de genodigden van de gemiddelde capital markets day bestaat uit vertegenwoordigers van institutionele investeerders. Toch komen de ‘echte’ investeerders vrijwel nooit aan het woord in de discussie. In de praktijk geven de raad van bestuur en andere leden van het management presentaties, waarna bankanalisten vragen stellen. Analisten hebben die rol omdat zij uiteindelijk degenen zijn die het meeste van de bedrijven weten. “Beleggers hebben vaak een ruimer mandaat. Ze beleggen bijvoorbeeld in Europese financiële instellingen; dat kunnen zowel banken als verzekeraars zijn. Ze moeten gewoon een breder perspectief hebben en kunnen niet in dezelfde mate van detail analyses doen als analisten.”

Profileren
Daarnaast is de investeerdersdag voor analisten ook wel een moment om zich te profileren. “Het is wat ze doen voor de kost. Ze moeten erover schrijven en, laten we eerlijk zijn, het is voor hen ook een belangrijk en interessant podium”, zegt Ten Brinke. Donker bevestigt dit. “Analisten zijn eigenlijk allemaal verplicht om te komen. Een analist volgt vaak maar tien aandelen en kan dan niet zeggen dat hij niet naar een capital markets day komt.”

Dat beursgenoteerde bedrijven zelf belang hechten aan de dag voor investeerders blijkt uit het feit dat ze de dag bijna altijd markeren met de publicatie van nieuwe langetermijndoelstellingen. “Wij hebben een doel ten aanzien van ons kostenbesparingsprogramma neergezet en richting afgegeven voor de komende drie jaar. Ook hebben we het doel neergezet dat we de online omzet binnen drie jaar willen verdubbelen naar 7 miljard euro”, aldus Ten Brinke.

De doelstellingen leiden er op hun beurt weer toe dat de investeerdersdag op de beurs vaak een dag is waarop het aandeel extra in beweging komt. Op de elf investeerdersdagen die AEX-bedrijven vorig jaar hielden, was de koersuitslag van het aandeel elke keer aanzienlijk groter dan op een gemiddelde handelsdag in het afgelopen jaar. In het geval van Ahold Delhaize steeg de koers bijvoorbeeld 2,5 procent terwijl de AEX die dag 0,7 procent steeg. Overigens kan de dag ook verkeerd vallen op de beurs. De aandelen van Aegon en DSM gingen vorig jaar rond de 5 procent achteruit. Voor analisten is het een podium, voor grote aandeelhouders een kans om nader kennis te maken met het management, de top kan het verhaal goed neerzetten ook richting de eigen organisatie en ten slotte is er voor daghandelaren de kans om een ritje te maken. De enige die in het plaatje een beetje ontbreekt, is de gewone aandeelhouder.

Financieel topman Paulides van Vopak wijst erop dat het bedrijf alle informatie tegelijkertijd met iedereen deelt. “Vopak hecht aan persoonlijke relaties en feedback vanuit de omgeving. Alle informatie die wij zelf verstrekken, is altijd voor iedereen op hetzelfde moment via de live streaming op onze website beschikbaar.” Het is echter juist de interactie met het management die ook voor de particulier interessant kan zijn. Dat is ook zo omdat hét forum voor de kleine belegger, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (de ava), vaak niet echt de plek is om over strategie en operationele details te praten.

Formele aangelegenheid
“Je zou denken en wellicht hopen dat het wel zo is, maar de realiteit is dat aandeelhoudersvergaderingen niet gevolgd worden door analisten en nauwelijks gevolgd, laat staan bezocht door institutionele beleggers. Degenen die komen, komen om hun stem uit te brengen”, zegt Ten Brinke. “De ava is daarmee toch een beetje verworden tot een formele aangelegenheid waarin een aantal agendapunten afgetikt moet worden. Er is niet veel ruimte voor dialoog over de strategie. Er komen ook heel veel maatschappelijke thema’s aan de orde.” De VEB is overigens van mening dat er op de aandeelhoudersvergadering voldoende tijd moet worden genomen om over de strategie te spreken. Dat is inderdaad niet altijd het geval.

Op de ava van ABN Amro bestaat het publiek bijna volledig uit particulieren, constateert Donker. “Op een ava wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Daarbij draait het om de vaststelling van het dividend en het verlenen van decharge aan bestuurders. Strategie is zeker een onderdeel van de ava, maar er wordt niet uitgebreid vooruit gekeken. Ook worden niet een heleboel zaken uitgelegd. Particuliere beleggers stellen ook hele andere vragen.” Om ook particulieren te bedienen, heeft Ahold Delhaize kort na de investeerdersdag deelgenomen aan een online seminar waar particulieren vragen konden stellen aan topman Frans Muller, zegt Ten Brinke. “We waren blij dat we dit samen met Euronext konden doen om zo in gesprek te gaan met particuliere beleggers. Wij zien ook dat het echt van belang is om niet alleen met institutionele beleggers, maar ook met particuliere beleggers te praten.”

Nieuwe ontwikkeling: SRI-day over duurzaamheid


Hoewel de focus tijdens een capital markets day in principe niet op maatschappelijke en sociale doelen ligt, neemt de aandacht daarvoor wel toe. Vopak ging afgelopen jaar tijdens zijn investeerdersdag bijvoorbeeld uitgebreid in op zijn klimaatdoelen en zijn prestaties op het vlak van werknemersveiligheid.

Carola van Lamoen is bij Robeco head of active ownership. Haar team gaat met bedrijven het gesprek aan over hun maatschappelijke onderwerpen, of ESG-onderwerpen. Daarvoor kan de capital markets day ook een goed moment zijn. “Wij zien dat de aandacht voor ESG tijdens de capital markets day langzaam toeneemt. Als we daaraan deelnemen, kan ons dat goed inzicht geven in het verdienmodel van bedrijven en dat is relevante kennis voor de dialoog.”

Daarnaast organiseren ook steeds meer bedrijven een SRI-day, een dag over Social Responsible Investing, vertelt Lamoen. “Een aantal jaar geleden was dat nog vrij incidenteel, maar steeds meer ondernemingen zien dat het meerwaarde heeft. Ze willen een platform bieden om over duurzaamheid te praten en aangeven welke plek duurzaamheid inneemt in de strategie van hun bedrijf.”

 

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap