VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij KPN draait veel, zo niet alles, om de kostenbesparingen. Het bedrijf heeft in twee jaar 225 miljoen euro in de kosten gesneden. Dat is voor een deel het resultaat van het eigen besparingsprogramma, maar het bedrijf profiteerde ook van de verplichte BKR-registratie voor telefoonabonnementen met een telefoon.

Het telecombedrijf publiceerde deze week de jaarcijfers. In de vergelijking met 2017 zijn vooral heel veel minnen te zien. De omzet van zowel de consumententak als van de zakelijke tak kromp bijna 2 procent. De divisie ‘Wholesale’ die het KPN-netwerk beschikbaar stelt aan andere aanbieders realiseerde een omzetkrimp van 8 procent.

Voor het hele bedrijf nam de omzet met circa 2 procent af en de nettowinst met 0,7 procent. Het enige cijfer waar echt duidelijk een positieve ontwikkeling in zat was de vrije kasstroom, die met 10 procent groeide.

De onderliggende drijver daarvan zijn kostenbesparingen die KPN heeft gerealiseerd. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen in twee jaar 225 miljoen euro aan besparingen op jaarbasis gerealiseerd op de operationele kosten (opex) en de investeringen (capex).

Hoe KPN precies tot dat getal komt is niet helemaal duidelijk. Maar een blik op de individuele kostenposten geeft wel enig inzicht in waar de besparingen vandaan komen. Dan springen drie posten eruit: capex, ‘costs of goods & services’ en IT/TI, de kosten voor de netwerken.

KPN snijdt Besparingen op jaarbasis 2018 versus 2016
Capex   86 miljoen euro
IT/TI  95 miljoen euro
Costs of goods & services 116 miljoen euro


De investeringen lagen vorig jaar 86 miljoen euro lager dan in 2016. Daarnaast bespaarde KPN flink op de operationele kosten in Nederland en op de kostenposten IT/TI (95 miljoen euro) en ‘costs of goods & services’ (116 miljoen euro). De besparingen op deze drie posten zijn samen meer dan voldoende om tot de door KPN in het persbericht aangehaalde 225 miljoen euro te komen.

IT/TI zijn kosten voor het IT-netwerk en de vaste en mobiele netwerken van KPN. Getuige het jaarverslag 2017 gaat het om licenties en onderhoud van software en hardware. In de ‘costs of goods & services zitten de kosten voor het binnenhalen en vasthouden van klanten.

Wat is nou de onderliggende drijvende kracht van de besparingen in deze laatste twee posten? Het jaarverslag biedt ook hier meer inzicht in.

De besparingen in IT/TI komen op het conto van ‘Simplification’, het besparingsprogramma van KPN. Die van ‘costs of goods & services’ worden echter toegeschreven aan veranderd consumentengedrag. “KPN zag een toenemende instroom van SIM-only, hogere vooruitbetalingen voor telefoons en een verschuiving naar minder dure telefoons.”

Dat was het gevolg van de verplichte registratie van mobiele telefoonabonnementen met een telefoon op afbetaling bij het Bureau Krediet Registratie. Consumenten blijken dit te willen vermijden en dat leverde KPN een flinke besparing op. KPN zet dus weliswaar zelf aardige stappen met het besparen op de kosten maar kreeg de afgelopen twee jaar ook een grote helpende hand van de overheid.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen