VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Als actieve claimant heeft u recht op een hogere compensatie. Daartoe dient u op het claimformulier wel aan te kruisen dat u een “actieve claimant” bent en zodoende recht hebt op de gunstigere Ledencompensatie. Om als actieve claimant te kwalificeren is het vereist dat u tijdig VEB-lid bent geworden en dat u op de juiste wijze bij de VEB een registratie heeft gedaan voor de VEB-actie Fortis.

Heeft u op het claimformulier aangekruist dat u geen actieve claimant bent dan respecteert de claims administrator uw keuze. U ontvangt dan een lagere compensatie ook al bent u mogelijk een actieve claimant.

Heeft u als VEB-lid al compensatie ontvangen maar bent u ten onrechte gekwalificeerd als ‘niet-actieve claimant’? Volg dan het onderstaande stappenplan om mogelijk alsnog in aanmerking te komen voor de gunstigere Ledencompensatie.

Stappenplan

 1. Controleer uw claimformulier
          U heeft (ten onrechte) op het claimformulier (bij deel III sub b) opgegeven dat u geen
          “Active   Claimant” bent. Ga naar de volgende stap.

 2. Controleer het bericht over de aanvaarding van uw claim
          U ontvangt dat bericht van de claims administrator per post of per e-mail.
          Het onderwerp van dat bericht is “Aanvaarding van vordering en uitkering”.
          Ga naar de volgende stap indien u volgens de claims administrator geen
          actieve claimant bent.

 3. Bepaal of u alsnog in aanmerking kunt komen voor een hogere compensatie
          Mogelijk heeft u een fout gemaakt bij het invullen van deel III sub b
          van het claimformulier.
          U dient ook te voldoen aan de voorwaarden voor de gunstigere Ledencompensatie.
          Zie voor meer informatie vraag 2 van de FAQGa naar de volgende stap indien
          u alsnog in aanmerking wilt komen voor deze gunstige compensatie.

Actie
Dien tijdig een bezwaarschrift in indien u in aanmerking wilt komen voor de hogere compensatie

 • In ieder geval dient u een bezwaarschrift in bij de claims administrator zodra u een fout heeft gemaakt bij het invullen van uw claimformulier (bij deel III sub b). U had dus moeten aankruisen dat u wel een actieve claimant bent. In het algemeen kunt u het indienen van een bezwaarschrift overwegen indien u volgens de claims administrator geen actieve claimant bent (en wel tijdig VEB-lid bent geworden. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u in het bericht van de claims administrator over de aanvaarding van uw claim. Let overigens op de deadline voor het indienen van een bezwaarschrift. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de claims administrator.


Meer informatie
Raadpleeg voor meer (actuele) informatie over de schikking en het indienen van een claim de volgende websites: www.veb.net/acties-menu/actieoverzichtspagina/actie-fortis-schikking-bereikt/algemeen en www.forsettlement.com.