VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eind januari diende de VEB haar reactie in op een consultatie over een wetswijziging in verband met het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen door beursgenoteerde ondernemingen die te maken krijgen met bijvoorbeeld een vijandige overnamepoging. De VEB is van mening dat een wettelijke bedenktijd niet nodig is.

Het voorstel om de besluitvorming 250 dagen lang te bevriezen als aandeelhouders bepaalde benoemingen willen agenderen op de aandeelhoudersvergadering of als er een ongevraagd bod op de onderneming wordt uitgebracht, is in de ogen van de VEB in strijd met het belang van de onderneming.

De VEB is een fervent pleitbezorger van de mogelijkheid voor aandeelhouders om hun rechten tot gelding te brengen. Aandeelhoudersrechten bieden tegenwicht aan de bevoegdheden van het bestuur – het is dit tegenwicht dat garant staat voor een systeem van checks and balances, van levensbelang voor een goede corporate governance.

De VEB brengt in haar consultatiereactie naar voren dat de invoering van een wettelijke bedenktijd de Nederlandse kapitaalmarkt schaadt, de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat negatief beïnvloedt, zoals het ook de waardering van Nederlandse ondernemingen schade berokkent.

Dit heeft mogelijk een remmende werking op het aantrekken van buitenlandse financiering van Nederlandse ondernemingen. Het wetsvoorstel is daarmee zowel schadelijk voor ondernemingen als voor beleggers.

Niet-bestaand probleem
De voorgestelde maatregel lost bovendien een niet-bestaand probleem op. Ten eerste komen vijandige overnames in Nederland nauwelijks voor. Ten tweede heeft het Nederlandse rechtsbedrijf een bewezen reputatie in het bieden van bescherming ter afwering van bemoeienis van aandeelhouders met de samenstelling van het bestuur met als enig oogmerk de strategie te beïnvloeden, of om een vijandige overname te voorkomen.

De VEB neemt stelling tegen de stemmingmakerij over aandeelhouders die hun rechten uitoefenen en het gemak waarmee dit in verband wordt gebracht met kortetermijndenken of aandeelhoudersactivisme. Sterker nog, zogeheten activistische aandeelhouders hebben regelmatig de rol vervuld van katalysator in het vragen van aandacht voor ondernemingsprestaties. Deze groep beleggers vervult een belangrijke rol in een goed functionerende kapitaalmarkt.

Op een technischer vlak wijst de VEB in haar consultatiereactie op verschillende gebieden waar de algehele situatie alleen maar ingewikkelder wordt. Zo valt op dat de wetgeving het naast elkaar gebruiken van verschillende beschermingsconstructies niet tegengaat, wat een nog groter beroep op juridische procedures van aandeelhouders tegen de onderneming in de hand werkt. Dit zal onvermijdelijk leiden tot meer ondernemingsprocedures en daarmee tot meer vijandigheid tussen ondernemingsbesturen en aandeelhouders.


Wat is een consultatie?


Een consultatie gaat (mogelijk) aan wetgeving vooraf. Bedrijven en instellingen, maar ook individuen kunnen suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen te verbeteren. De VEB levert graag namens haar achterban een bijdrage aan de kwaliteit van wetgeving op het gebied van beleggingszaken.

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap