VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De prijs van een vat ruwe olie loopt de laatste weken weliswaar iets op, maar is sinds de zomer van 2018 toch fors gedaald. Dat heeft gevolgen voor de inflatieverwachtingen overal ter wereld, maar vooral in opkomende markten, stelt Craig Botham, econoom bij Schroders.

In een recent rapport waarin Schroders de groeiverwachtingen voor alle belangrijke economische regio’s op een rij zet, wordt duidelijk dat de grootste veranderingen plaatsvinden aan het inflatiefront. De olieprijzen zijn substantieel gedaald en in combinatie met de verrassend lage binnenlandse inflatie heeft dit geleid tot een verlaging van de inflatieverwachtingen voor drie van de vier BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Alleen Rusland heeft geen baat bij een lagere olieprijs. De roebel zal hierdoor verzwakken waardoor er meer ruimte voor de import van inflatie ontstaat. De economische impact is desalniettemin  beperkt, omdat in de begroting al is uitgegaan van een olieprijs van 43 dollar per vat in 2019.

De lagere inflatie biedt de centrale banken de mogelijkheid om het monetaire beleid te verruimen. Voor drie van de vier BRIC-economieën verwacht Schroders dan ook een ruimer monetair beleid. Alleen voor Rusland ziet Schroders dankzij een meer ‘hawkish’ klinkende centrale bank en een verhoogde inflatieprognose een opwaartse bijstelling van de renteverwachtingen.

Voor China is er voorzichtig optimisme, gevoed door de mogelijkheid van een handelsakkoord. In het herziene basisscenario van Schroders wordt uitgegaan van handhaving van tarieven op het huidige niveau en een beëindiging van het handelsconflict, wat de vooruitzichten voor zowel de handel als de investeringen in China verbetert. Hierdoor verhoogt Schroders de groeiverwachting in China voor dit en komend jaar licht.

In Brazilië nemen de risico’s juist toe. De nieuwe president Bolsonaro is ingewerkt en het vertrouwen in de economie is hoog. Dat is veelbelovend voor de economische activiteit, maar het harde werk van de nieuwe anti-corruptiepresident wordt bedreigd door een aantal corruptieschandalen die zijn regering en familie omgeven. Positief is dat de lagere olieprijs tot een lagere inflatieverwachting leidt. De centrale bank van Brazilië zal zich volgens Schroders ‘dovish’ opstellen en dit jaar geen renteverhogingen doorvoeren. Dit komt de economische groei van het land ten goede.

Door een wijziging in de berekening van het BBP in India is het moeilijk om groeitrends te vergelijken. Maar Schroders ziet geen reden om de groeiverwachtingen te wijzigen. Er is een opwaarts risico, de kredietgroei trekt aan en de nieuwe president van de centrale bank slaat een gematigde (ook ‘dovish’) toon aan. De inflatieverwachting gaat omlaag omdat India gevoelig is voor de mondiale voedsel- en olieprijzen. Een renteverlaging valt te verwachten, waarschijnlijk kort voor de verkiezingen in april en mei.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen