VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

TomTom is een van de weinige fondsen waar particuliere beleggers emotioneel over kunnen worden. De onderneming wordt intensief gevolgd door een trouwe schare gelovigen. Zij zijn ervan overtuigd dat de gloriedagen van weleer terugkomen en de aandelenkoers door het dak zal gaan.

Feit is dat TomTom het afgelopen decennium niet alleen aandeelhouderswaarde heeft vernietigd, maar ook in economische zin de kosten van kapitaal niet weet te compenseren. Beleggers moeten het doen met vergezichten van TomTom in een bepalende rol in een wereld vol zelfrijdende auto’s. Bestuursvoorzitter, medeoprichter en grootaandeelhouder Harold Goddijn straalt weliswaar optimisme uit, maar waakt ervoor concreet te worden over de termijn waarop TomTom gaat renderen.

Sommige supporters betichten het bestuur ervan de aandelenkoers bewust te drukken - koersmanipulatie is overigens strafbaar - om daarmee later de onderneming goedkoop van de markt te kunnen halen. Met de verkoop van Telematics wordt een buy-out door de oprichters ineens een haalbare kaart, aangezien TomTom niet alleen een veel kleinere hap is geworden, maar de grootaandeelhouders met ruim 44 procent van de aandelen honderden miljoenen in contanten bijgestort zien dankzij de Telematics-kapitaalsuitkering.

President-commissaris Peter Wakkie bezwoer dat de commissarissen in een buy-out scenario hun rol serieus zouden nemen conform de governance-code.

Aandeelhouders gingen vrijwel unaniem (99,94 procent) akkoord met de verkoop van Telematics in de bijzondere aandeelhoudersvergadering. De VEB vroeg zich daarbij af of het niet meer voor de hand had gelegen Telematics te behouden en juist de Automotive & Enterprise-divisie (proberen) te verkopen. De Consumententak (de kastjes in de auto) zou dan als cash cow fungeren. Er zullen nog vele miljoenen moeten worden gepompt in Automotive & Enterprise en het is zeer onzeker of die investeringen ooit zullen renderen. Goddijn erkende dat het risicoprofiel van de onderneming omhoog gaat, maar meende dat de grote kansen dit rechtvaardigen. De versterkte balans - een deel van de opbrengst van Telematics wordt niet uitgekeerd – in combinatie met een vereenvoudigde organisatiestructuur vergroten zijn slagkracht.

TomTom is niet bang voor Google (“Rijk maar allesbehalve dominant op TomToms terrein”) of Here. TomTom onderhandelt ook niet met de rug tegen de muur met autofabrikanten of partners als Microsoft, aldus Goddijn.

Aandeelhouders mogen hopen dat dit optimisme ooit zichtbaar wordt in de financiële resultaten en aandelenkoers.
Gerelateerde artikelen