VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De stichting Schikkingsfonds Imtech heeft in de afgelopen maand de tweede ronde compensatiebetalingen verricht. De stichting was uitvoerder van de in 2014 gesloten schikking tussen de VEB, Royal Imtech N.V. en haar accountant KPMG. Gedupeerde beleggers die al langere tijd VEB-lid zijn, kregen in twee stappen 2,38 euro per aandeel vergoed, en er volgt nog een slotbetaling. Een gesprek met Paul Coenen en Hans den Breems, de bestuurders van de stichting, over de voortgang van deze VEB-actie.

Goed nieuws voor beleggers. Wat krijgen zij?
Den Breems: “Beleggers krijgen in de tweede ronde een compensatiebedrag van 1,27 euro per aandeel Imtech, als zij dat aandeel voorbeurs op 4 februari 2013 in bezit hadden. Er was al 1,11 euro uitgekeerd, dus bij elkaar is dat 2,38 euro per aandeel. Voor latere toetreders geldt de helft van dit bedrag.”

Die eerste betalingsronde was in oktober 2017. Waarom duurde het zo lang voordat er een tweede betaling volgde?
Coenen: “We werden eind 2017 geconfronteerd met een vordering van een aandeelhouder die niet voldeed aan de voorwaarden van de schikking (zie ook pagina 28 en 29, red.). Deze aandeelhouder eiste eenzelfde compensatie als de schikkingsgerechtigden die wel bij de stichting waren aangesloten. In een procedure voor de rechtbank Rotterdam is eind 2018 bepaald dat de betreffende aandeelhouder ten aanzien van een eventuele uitkering uit het schikkingsfonds zich niet kan beroepen op het principe van de gelijke behandeling van aandeelhouders. Deze individuele aandeelhouder verkeert door het ontbreken van het VEB-lidmaatschap in een andere positie en heeft geen recht op compensatie. De stichting mag als uitvoeringsorgaan niet zelfstandig uitkeringen verrichten aan deze aandeelhouder. Had de rechtbank anders geoordeeld dan zou de stichting geconfronteerd zijn met een behoorlijk probleem, omdat dan ook derden een beroep op de stichting en de voor uitkering bedoelde gelden hadden kunnen doen. Nu de beroepstermijn is verstreken en het vonnis ‘in kracht van gewijsde’ is, kan de stichting weer door met het doel waarvoor zij is opgericht: compensatiegelden uitkeren.”

Hoe komt het dat deze tweede betaling van 1,27 euro per aandeel hoger uitvalt dan de eerste betaling van 1,11 euro?
Den Breems: “Vanwege diverse complicerende juridische procedures en risico’s diende de stichting terughoudend te zijn met de eerste uitkering. Een groot deel van die risico’s is nu geweken, wat per saldo een iets hogere tweede uitkering oplevert.”

Blijft het bij deze betalingsronde of kunnen gedupeerde Imtech-beleggers nog meer verwachten?
Coenen: “Dit is nog niet het einde van deze schikking en de stichting. Kwalificerende beleggers kunnen over enkele jaren nog een slotuitkering tegemoet zien. Er zijn nog een paar open eindjes in de overeengekomen schikking. Het moment en de hoogte van de slotuitkering is afhankelijk van het verloop daarvan. Voor de volledigheid: de stichting kan alleen uitkeren aan Imtech-gedupeerden die blijven voldoen aan de voorwaarden van de schikking, waaronder het VEB-lidmaatschap.”

Ziet deze schikking ook op het faillissement van Imtech?
Den Breems: “Nee, dit gaat alleen over de schade die is geleden als gevolg van de bekendmaking door Imtech op 4 februari 2013 van de fraude in Polen en Duitsland. De oorzaken van het faillissement van Imtech zijn nu onderwerp van onderzoek door de VEB en de curatoren. Deze stichting staat daar buiten. De VEB heeft voor door het faillissement gedupeerde aandeelhouders een aparte actie opgezet: VEB-Actie Imtech II. Aanmelden voor deze actie kan via de VEB-website.

De afwikkeling van deze schikking vergt een lange adem. Kan het niet sneller?
Coenen: “Dat zouden wij inderdaad wel willen, maar de juridische molens malen traag. Als daar dan nog een procedure van een niet-kwalificerende aandeelhouder doorheen komt zoals nu, loopt de uitkering verdere vertraging op. Daar waar maar mogelijk zullen wij doen waarvoor we zijn benoemd: compensatiegelden uitkeren. Op de ons voorgeschreven wijze, uiteraard.”

Het bestuurderschap van deze stichting zal geen dagtaak voor u zijn. Wat doet u in het dagelijkse leven?
Den Breems: “In een eerder leven was ik jurist bij Shell; nu geniet ik van mijn pensioen en mijn gezin. Ik ben al jaren lid van de VEB en heb na mijn pensionering nog een paar jaar voor de VEB-Beleggersservice gewerkt. Op 4 mei 2017 werd ik door de rechtbank Rotterdam in deze functie benoemd. Voor de volledigheid: ik had geen aandelen Imtech en heb dan ook geen claim ingediend. Hetzelfde geldt trouwens voor mijn medebestuurder die in het dagelijks leven adjunct-directeur en advocaat bij VEB is.”

Wie houdt toezicht op de stichting?
Coenen: “De stichting is opgericht zonder toezichthoudend orgaan. Zij zal zichzelf opheffen zodra zij haar doel heeft verwezenlijkt: de uitkering van de door haar beheerde gelden. Maar de stichting heeft zich vrijwillig onderworpen aan een uitvoerige accountantscontrole om te garanderen dat de compensatie op de juiste bestemming terechtkomt, bij kwalificerende gedupeerde Imtech-beleggers.”

Beschikt de stichting over een eigen administratie voor de verwerking van alle claims?
Den Breems: “Nee, de stichting maakt gebruik van een professionele claimsadministrator, Epiq. Deze verifieert en berekent alle claims, waarna het aan de stichting is om na controle van deze werkzaamheden de betalingen op de claims te verrichten. Ook het werk van de claimsadministrator wordt door de accountant gecontroleerd.”

Heeft het VEB-lidmaatschap voor gedupeerde Imtech-beleggers geloond?
Coenen: “Een gedupeerde Imtech-belegger die al langere tijd VEB-lid is, zal met de tweede uitbetaling gemiddeld ruim 25 procent van zijn verlies hebben gecompenseerd. Er volgt dan nog een slotbetaling. Bij alle schade en teleurstelling in deze belegging steekt deze compensatie – vergeleken met andere schikkingen – buitengewoon goed af. Ik laat het aan de gecompenseerde beleggers om de rekensom te maken of het VEB-lidmaatschap heeft geloond.”

Op de website van de VEB leest u meer over deze actie.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap