VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Door de aandacht voor de overnameperikelen rond Wessanen is enigszins onderbelicht gebleven dat het voedingsconcern zijn beloningsvoorstel te elfder uren van de agenda heeft afgevoerd. Dit volgde op kritiek van aandeelhouders over het feit dat Wessanen middelmatig presteren van bestuurders beter wilde belonen. Er zijn meer ondernemingen waarbij middelmaat steviger wordt beloond.

Het begin van de aandeelhoudersvergadering van Wessanen afgelopen donderdag 11 april kan zonder meer curieus genoemd worden. Nog voor begonnen werd met de officiële agenda stelde de onderneming voor het nieuwe beloningsvoorstel van diezelfde agenda af te voeren.

Wessanen verklaarde tot deze actie over te zijn gegaan onder druk van aandeelhouders. In werkelijkheid wist de onderneming op deze manier fors gezichtsverlies te voorkomen. Het overgrote deel van de beleggers had al vooraf op afstand gestemd en uit de resultaten blijkt (achteraf) dat de meerderheid tegen het nieuwe beloningsvoorstel zou stemmen.

Een niet aangenomen voorstel in de aandeelhoudersvergadering komt zelden voor. Meestal hebben ondernemingen het stemgedrag onder beleggers vooraf al gepeild en voorkomen ze dat er agendapunten zijn die op grote tegenstand kunnen rekenen. Wessanen is de eerste in Nederland genoteerde onderneming die dit vergaderseizoen een agendapunt schrapt.

Middelmaat belonen
De belangrijkste kritiek van beleggers op de nieuwe beloningsplannen van Wessanen betrof de manier van bonustoekenning. Voortaan zou topman Christophe Barnouin ook een aandelenbonus krijgen als Wessanen slechter presteert dan een ‘peer group’ van min of meer vergelijkbare bedrijven.

Onder het huidige beleid kreeg de topman een bonus als het aandeel van Wessanen beter dan gemiddeld scoorde ten opzichte van een groep van 11 peers. In het nieuwe voorstel was het plan om ook al een bonus uit te keren als Wessanen op de zesde (50 procent uitkering) en zevende plek (25 procent) eindigt in de vergelijking met deze 11 gekozen bedrijven.

Zesjestrend
Wessanen is niet de enige onderneming die bestuurders al wilde gaan belonen als ze minder presteren dan de concurrentie. Voorzichtigheidshalve kan al gesproken worden van een trend om de middelmaat beter te belonen, want ook chipbedrijven ASML en BESI en vastgoedfonds NSI vragen aandeelhouders om goedkeuring om sneller een bonus uit te keren.

De commissarissen bij ASML noemen de snelle groei van ASML als reden om het nog maar twee jaar geleden vernieuwde beloningsbeleid opnieuw bij te slijpen.

Behalve een – procentueel bescheiden – verhoging van het basissalaris ligt voor topman Peter Wennink ook een verhoging in het verschiet van zowel de cashbonus als de lange termijn aandelenbonus. 

Voor de jaarbonus wordt volgens het huidige beleid bij een “at target” prestatie - noem het een gemiddelde prestatie - een cashbonus toegekend van 65 procent van het jaarsalaris. Dat moet nu 80 procent worden.

De “at target” aandelenbonus die kan worden uitgekeerd als na een prestatieperiode van drie jaar vooraf bepaalde doelen zijn gehaald, wordt ook opgeschroefd van 100 procent van het basissalaris naar 110 procent.

Lees ook: TomTom-bestuur krijgt voortaan gratis aandelen in plaats van gratis opties.

Vastgoedfonds Nieuwe Steen loodste deze week ook een wijziging van het beloningsbeleid langs de aandeelhouders. Onder het nieuwe beleid zal er ook bij middelmatig presteren een lange termijn bonus klaarliggen voor topman Bernd Stahli.

Nieuwe Steen wil die lange termijn bonus voor de in 2016 aangetreden topman volledig laten afhangen van de prestaties van het aandeel van het vastgoedfonds ten opzichte van vastgoedfondsen die zijn opgenomen in een Europese vastgoedindex. Die index bestaat uit tientallen beursgenoteerde Europese vastgoedbedrijven.

De uitkeringsstaffel is zo geconstrueerd dat Stahli nog steeds een bonus ontvangt als 60 procent van de peerbedrijven over een periode van drie jaar op de beurs beter renderen dan Nieuwe Steen.  

De VEB is tegenstander van de ontwikkeling om de doelstellingen voor bonussen te verlichten. De vereniging zal de ondernemingen hierop aanspreken en in stemgedrag haar mening laten blijken.