VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Er gaan geruchten in de markt dat ING plannen heeft het Duitse Commerzbank over te nemen. Er zouden al adviseurs zijn ingeschakeld om te kunnen beoordelen of een overname mogelijk is. ING zegt niet in te kunnen gaan op geruchten, maar de VEB roept ING op beleggers toch duidelijkheid te verschaffen over de eventuele plannen.

Als de geruchten op waarheid berusten gaat het om een ingrijpende transactie. In de Duitse krant Die Welt werd vorige maand al gesteld dat ING haar hoofdkantoor naar Frankfurt zou verplaatsen in geval van een overname van Commerzbank. Dat zou in het overleg met de Duitse overheid als toezegging zijn gedaan teneinde ook van die grootaandeelhouder van Commerzbank en tevens toezichthouder akkoord te krijgen.

ING heeft deze geruchten niet bevestigd maar ook niet ontkend. Hoewel ING niet op ieder marktgerucht hoeft te reageren, is het in de ogen van de VEB in het belang van een zuivere koersvorming van het ING-aandeel dat zij duidelijkheid geeft over bovenstaande geruchten.

De koers van het ING-aandeel laat de afgelopen dagen een dalende beweging zien. Niet uit te sluiten valt dat deze fluctuatie verband houdt met de mogelijke interesse van ING in Commerzbank.

Ten aanzien van UniCredit gingen vergelijkbare geruchten rond in de markt. UniCredit heeft daar inmiddels op gereageerd. UniCredit reageerde op 14 mei 2019, onder druk van de Italiaanse markttoezichthouder. Na het sluiten van de beurs van Milaan liet UniCredit weten dat er nog geen contracten met zakenbanken zijn getekend 'gerelateerd aan enige potentiële marktoperatie waarover geruchten gaan'.

ING zou het beleggend publiek onverwijld moeten informeren over haar eventuele interesse in Commerzbank, stelt de VEB in een briefDirect naar Brief die woensdag nabeurs aan ING is verstuurd.

Op grond van artikel 17 Verordening (EU) nr. 596/2014 (Marktmisbruikverordening) zijn uitgevende instellingen als ING verplicht voorwetenschap openbaar te maken. Voorwetenschap is niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een uitgevende instelling of op een of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten (art. 7 lid 1 Marktmisbruikverordening).

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Besluit Openbare Biedingen Wft moet ook een bieder voorwetenschap openbaar maken voor zover die rechtstreeks op hem betrekking heeft of verband houdt met het voorgenomen, aangekondigd of uitgebrachte openbaar bod. Ook eventuele voldoende concrete tussenstappen in de besluitvorming over een eventuele overname zijn voorwetenschap.  Een tussenstap is bijvoorbeeld het instrueren van een zakenbank of het contact hebben met een grootaandeelhouder.

De vermeende interesse van ING in de overname van Commerzbank door ING dient als voorwetenschap te worden gekwalificeerd. ING mag de openbaarmaking van de voorwetenschap niet uitstellen.

Daarnaast acht de VEB de overname uit bedrijfseconomische overwegingen onverstandig en is zij van mening dat een eventuele overname zou moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. Als bijlage aan de brief geeft de VEB een tiental redenen om te twijfelen aan de rationale van een samengaan van ING en Commerzbank.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen