VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Begin januari meldde TomTom dat het haar Telematics-divisie zou verkopen aan het Japanse Bridgestone. De verkoop van het onderdeel dat software ontwikkelt waarmee klanten hun autovloot efficiënter kunnen gebruiken leverde TomTom 910 miljoen euro op. Dat gaat terug naar de aandeelhouders. Vier vragen en antwoorden over de wijze waarop dat gebeurt.

Hiermee bedroeg de prijs ruim vijf keer de omzet en veertien keer het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) over de voorgaande 12-maanden. Volgens TomTom is die prijs in lijn met vergelijkbare transacties in de sector.

Het leeuwendeel van de opbrengst, 750 miljoen euro, zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Dit gaat deze week gebeuren via een zogeheten kapitaalteruggave, waarmee aandeelhouders niet worden aangeslagen voor de Nederlandse dividendbelasting.

Hebben aandeelhouders dit goedgekeurd?
Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) van 18 maart 2019 vroeg TomTom toestemming van zijn aandeelhouders om Telematics te verkopen. Tijdens de vergadering stemde 99,96 procent van de aanwezige aandeelhouders in met zowel de verkoop als de kapitaalteruggave.

Om de opbrengsten snel en belastingvrij terug te kunnen geven aan de aandeelhouders is door TomTom gekozen voor een kapitaalteruggave. Andere beursondernemingen zoals AkzoNobel en Ahold Delhaize gingen TomTom recent al voor door een kapitaalteruggave ook op deze wijze te construeren.

Aandeelhouders kregen tijdens de vergadering in maart ook een presentatie met uitleg over de kapitaalteruggave en bijbehorende aandelenconsolidatie. De wens om het bedrag belastingvrij uit te keren is namelijk niet heel eenvoudig.

Waarom is de kapitaalteruggave niet eenvoudig?
Om de kapitaaluitgave belastingvrij te laten plaatsvinden moet TomTom drie stappen doorlopen. Daarbij was het ook nodig om de statuten van TomTom te wijzigen. Bij de eerste stap verhoogt TomTom eerst de nominale waarde van de (gewone) aandelen om deze later weer te verlagen om de terugbetaling aan aandeelhouders mogelijk te maken.

Vervolgens vindt bij stap twee een zogeheten aandelenconsolidatie plaats. Hiermee voegt het bedrijf de gewone aandelen samen in een verhouding die gelijk is aan de kapitaalterugbetaling gedeeld door de beurswaarde (koers vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen). Deze verhouding wordt aangeduid als consolidatieratio, die dus berekend wordt door de kapitaalteruggave van 750 miljoen euro te delen door de beurswaarde van ruwweg 1,74 miljard euro op 15 mei 2019.

Voor aandeelhouders betekent dit dat zij voor elke 16 oude aandelen 9 nieuwe aandelen TomTom zullen terugkrijgen. Het verschil van 7 aandelen, ontvangen zij in contanten, wat overeenkomt met 5,74 euro per aandeel.

De derde en ook laatste stap betreft de daadwerkelijke kapitaalteruggave van 750 miljoen euro, wat uitgaande van 130,8 miljoen ‘nieuwe’ aandelen neerkomt op 5,74 euro per aandeel. Dit kan TomTom betalen uit de (opgehoogde) nominale waarde van de gewone aandelen en daarmee belastingvrij uitkeren aan haar aandeelhouders.

Wanneer heb ik recht op deze kapitaaluitkering?
De aandelenconsolidatie zal plaatsvinden na het sluiten van de beurshandel op Euronext Amsterdam op 22 mei, iedere belegger die op dat moment nabeurs de aandelen in bezit heeft ontvangt de kapitaaluitkering.

Op de eerstvolgende handelsdag krijgen aandeelhouders vervolgens voor elke 16 aandelen die ze aanvankelijk hadden 9 aandelen terug. Van het verschil wordt de kapitaalteruggave van 5,74 euro per aandeel betaald.

Op basis van de slotkoers van 22 mei, het nieuwe aantal aandelen en de teruggave van 5,74 euro per aandeel zal op 23 mei voorbeurs een nieuwe (theoretische) openingskoers worden berekend door Euronext. In de zogeheten notice van Euronext wordt dit ook met een berekening uitgelegd.

Aandeelhouders kunnen aan onderstaande berekening van de VEB zien dat de kapitaalteruggave neutraal is voor de waarde van hun positie. Net als bij een uitkering van dividend (los van de eventuele dividendbelasting) worden beleggers niet rijker of armer van deze kapitaaluitkering.


bron: gegevens TomTom, Bloomberg

Omdat beleggers precies het verschil tussen oude en nieuwe aandelen ontvangen in contanten verandert aan de economische waarde van het aandeel en ook de waarde van de positie van aandeelhouders dus niets. Eventuele afrondingsverschillen die ontstaan worden contant verrekend bij de bank of broker.

Op 23 mei handelen de aandelen TomTom vervolgens exclusief de kapitaalteruggave van 5,74 euro, waarna beleggers op 27 mei deze kapitaalteruggave op hun beleggersrekening bijgeschreven kunnen verwachten.

Wat gebeurt er met mijn opties?
Voor opties geldt dat deze door Euronext worden aangepast volgens de zogeheten ratiomethode. Op deze manier ondervinden beleggers in afgeleide producten geen onnodig voor- of nadeel van de kapitaalteruggave.

Normaal gesproken hebben de opties van TomTom (ticker TTM) een contractgrootte van 100 aandelen. Afhankelijk van de koers van het aandeel TomTom kan er als gevolg van de kapitaalteruggave een nieuw optiecontract worden geïntroduceerd worden (ticker TTO).

Na het sluiten van de beurshandel op 22 mei wordt de ratio bepaald, waarmee de uitoefenprijs en contractgrootte worden aangepast. Een eventueel afrondingsverschil wordt geldelijk verrekend doormiddel van een zogeheten equalisation payment.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen