VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

DSM laat zich graag voorstaan op zijn duurzame ambities, maar recent kwam het chemieconcern op dit vlak toch negatief in het nieuws met berichten over het weglekken van lachgas in de fabriek van AnQore op het Chemelot Complex in Limburg. De VEB vraagt DSM namens beleggers om meer informatie over deze kwestie.

Daartoe heeft de beleggersvereniging maandag een briefDirect naar brief  gestuurd naar het Limburgse chemiebedrijf.

Uit berichtgeving in NRC Handelsblad blijkt dat de AnQore fabriek sinds de bouw in 1969 grote hoeveelheden lachgas uitstoot. Decennialang is hier geen openbare mededeling van gedaan. Lachgas is een zeer krachtig broeikasgas. Het is 265 maal zo sterk als CO2; “de broeikasuitstoot van de acrylonitrilfabriek is vergelijkbaar met die van een kleine raffinaderij of elektriciteitscentrale. En die informatie is decennialang buiten beeld gebleven.”

Pas in 2017 zou een meting zijn gedaan waarbij de uitstoot ontdekt werd. Het Chemelot complex deed een melding bij de provincie Limburg, maar deed verder geen openbare mededeling. De uitstoot van lachgas gaat door tot op de dag van vandaag.

Na de ontdekking van de extra bron van lachgas heeft het RIVM begin dit jaar de hele Nederlandse broeikas-boekhouding sinds 1990 naar boven bijgesteld. De lachgasuitstoot van AnQore bedraagt, volgens de berichtgeving, een kwart procent van de hele landelijke broeikasuitstoot.

DSM heeft sinds december 2015 een belang van 35 procent in AnQore; de overige 65 procent van de aandelen zijn in handen van CVC Capital Partners. Daarvoor waren de activiteiten nog geheel in eigendom van DSM. De dochtervennootschap had toen de naam DSM Acrylonitril.

DSM was in 2017 op de hoogte van de lekkage. Uit de definitie van broeikasgassen die DSM in haar eigen jaarrekening hanteert blijkt dat lachgas hier volgens DSM ook onder valt. Bovendien is de reductie van broeikasgassen onderdeel van de ‘long term incentive performance target’ van de raad van bestuur.

Toch wordt in de jaarrekeningen van DSM over 2017 en 2018 geen melding gemaakt van het incident in de AnQore fabriek, ook niet in het hoofdstuk ‘What still went wrong’ in beide jaarverslagen. Kennelijk beoordeelt DSM de meting van de lachgasuitstoot uit 2017 niet als een betekenisvolle gebeurtenis ten aanzien van mens, planeet en winst. Dit roept de nodige vragen op. De VEB vindt dat deze meting in het bijzonder geschikt is om in het hoofdstuk ‘What still went wrong’ te vermelden.

DSM heeft na de publicatie geen aandacht aan deze kwestie besteed, niet op haar website en ook niet in persberichten. Omdat beleggers bij hun investeringsbeslissingen steeds meer rekening houden met duurzaamheidsfactoren mag de informatie hierover niet onvolledig of onjuist zijn. De VEB stelt het concern daarom een tiental concrete vragen over het lachgaslek en verwacht de antwoorden voor 20 juni. 


DSM heeft nog geen reactie gegeven op de brief van de VEB. Wel heeft DSM op 4 juni 2019 onderstaande reactie gegeven op de lachgasuitstoot door de AnQore fabriek:

“Het lachgas dat vrijkomt bij de productie van acrylonitril bedraagt 0,3 Mton CO2 equivalenten. Dat is ongeveer 30% van de resterende lachgasemissie op Chemelot. Ook het reduceren van de lachgasemissies van deze fabriek is opgenomen in de plannen van Chemelot. De lachgasuitstoot van de acrylonitril fabriek is sinds 2017 gerapporteerd conform de richtlijnen. Dat had eerder gemoeten. Het lachgas van de acrylonitril fabriek wordt naar de verbrandingsovens van USG geleid. USG is een gezamenlijke onderneming van enkele Chemelot bedrijven en draagt zorg voor de utilities op Chemelot, waaronder het verbranden van afvalgassen. Dat is een technisch complex proces en de huidige oven kan het lachgas van de acolynitril fabriek beperkt afbreken. Door een onbewust misverstand over de rapportageverplichting tussen DSM en USG is het lachgas niet eerder dan over 2017 gerapporteerd aan Chemelot. Dit had niet mogen gebeuren. DSM betreurt dit ten zeerste en is van mening dat de rapportage eerder had moeten plaatsvinden. DSM heeft vanaf 2015 overigens een minderheidsaandeel in de acrylonitril fabriek. Opgemerkt moet worden dat DSM alsmede Chemelot nimmer de vergunningen van de uitstoot van lachgas heeft overtreden. Over het algemeen valt lachgas ook niet onder het Europese emissiehandelssysteem ETS.”

Bron: persbericht DSM


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen