VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het lijkt erop dat de economie van de Verenigde Staten in een fase van economische vertraging is beland. Donald Trump heeft niets liever dan dat de Federal Reserve de rente verlaagt om zo een recessie te vermijden. Het is de vraag of dat zal helpen.

De Britse vermogensbeheerder Schroders maakt sinds 1978 gebruik van een ‘US output gap model’, dat een inschatting maakt van het verschil tussen de actuele en potentiële output van de economie (het bruto binnenlands product, BBP). Daarbij maakt het model gebruik van variabelen als de werkloosheid en de capaciteitsbenutting. Voor het eerst in twee jaar wijst dit model nu op een verandering in de economische cyclus. De Amerikaanse economie beweegt van expansie richting vertraging. Het is een waarschuwingssignaal aan de beleidsmakers dat een recessie zich wellicht aandient.

Sinds het model in gebruik is, is er zes keer sprake geweest van een vertraging van de Amerikaanse economie, vier keer leidde dat ook tot een recessie. Momenteel wordt de groei gesteund door het ruime monetair beleid. Schroders verwacht dat de groeivertraging de Fed tot een renteverlaging zal aanzetten in 2020 die de conjunctuur moet stimuleren. De vertragingsfase zal langgerekt zijn, maar dit keer zal hij niet eindigen in een recessie, zo is de verwachting van Schroders.

Een vertraging heeft historisch gezien aanzienlijke implicaties voor de prestaties van de diverse beleggingscategorieën. Tijdens een groeivertraging in het output gap-model presteren aandelenmarkten het slechtst in vergelijking met andere fasen van de cyclus en vertonen zij ook een grotere volatiliteit. Tijdens een groeivertraging renderen Amerikaanse aandelen gemiddeld minder dan 5 procent op jaarbasis, met een volatiliteit van meer dan 15 procent.

De geschiedenis leert dat dit ook de enige fase in de cyclus is waarin staatsobligaties het beter doen dan aandelen. Staatsobligaties doen het beter dan investment-grade bedrijfsobligaties, die op hun beurt weer beter presteren dan ‘high yield’ obligaties. Tijdens een recessie draaien de rollen om, dan presteert high yield weer beter dan investment grade en staatsobligaties. 

In dit (Engelstalige) artikel op de website van vermogensbeheerder Schroders wordt een grafiek getoond met de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën tijdens de verschillende fases van de economische cyclus.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen