VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op de eerste handelsdag op Euronext Amsterdam vervijfvoudigde de koers van Fastned. Dat is opmerkelijk gezien de moeizame aanloop naar de beursgang in Amsterdam. VEB vraagt Euronext om te bevestiging dat regels rond verhandelbaarheid in acht zijn genomen.

Onder beleggers was de belangstelling voor de aandelen Fastned niet al te groot. De beursgang werd met een week uitgesteld en plannen om miljoenen euro’s extra kapitaal op te halen door de uitgifte van nieuwe aandelen werd te elfder ure afgeblazen.

Een van de redenen voor de koersexplosie van Fastned bij het debuut op de beurs is de schaarste aan vrij verhandelbare (certificaten) van aandelen. Ruim tachtig procent van de certificaten is onder controle van Fastned-oprichter Lubbers en ceo Langezaal. Zij hebben eerder aangegeven hun stukken vast te houden.

Het overige deel kon voor de beursgang aan Euronext verhandeld worden op de kleine Nxchange-beurs. Bij gebrek aan nieuw uitgegeven aandelen bij de beursgang zijn het deze stukken die voor de handel op Euronext zouden moeten zorgen. Daarvoor moesten de stukken wel overgeheveld worden naar Euronext, wat een administratieve handeling van beleggers vereist en enige tijd in beslag neemt.  

Om tot een evenwichtige prijsvorming te komen, hanteert beursuitbater Euronext regels ten aanzien van verhandelbaarheid. Zo moet vijf procent van het aandelenkapitaal van een onderneming vrij verhandelbaar zijn.

Als Fastned, zoals gepland, aandelen had uitgeven bij het beursdebuut op Euronext was deze drempel met gemak gehaald. Maar door het afblazen van de geplande emissie, in combinatie met het gegeven dat veel aan Nxchange genoteerde stukken nog niet waren overgeschreven, maakte de spoeling voor de handel buitengewoon dun. De grens van vijf procent ‘liquide’ aandelen komt dan ook in zicht.

Het is voor beleggers van het grootste belang dat bij de handel op een gereglementeerde beurs als Euronext de regels strikt worden gevolgd en gehandhaafd. De VEB heeft Euronext daarom om bevestiging gevraagd dat de beursexploitant de eigen regels heeft gevolgd.

Lees hier de VEB-brief aan Euronext. 


UPDATE 25-6-2019

Euronext heeft inmiddels in een schriftelijke reactie laten weten dat Fastned bij de entree op Euronext Amsterdam voldeed aan de regels met betrekking tot free-float. De VEB ziet in het antwoord van Euronext voldoende aanleiding om in te gaan op de uitnodiging van Euronext tot overleg.

Lees hier de reactie van Euronext