VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het kabinet wil dat het voor beursgenoteerde ondernemingen gemakkelijker wordt om te achterhalen wie hun aandeelhouders zijn. Dat klinkt als een redelijk voorstel, maar analyse van de VEB maakt duidelijk dat het een onnodige, overbodige en zelfs schadelijke maatregel is.

Het kabinet wil de grens verlagen waarbij aandeelhouders hun belang voor het eerst moeten melden in het openbare register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Momenteel moeten beleggers hun belang in een onderneming – voor de eerste keer – melden als zij 3 procent van de aandelen in bezit hebben. Het kabinet wil die drempel verlagen naar 2 procent, waardoor eerder duidelijk wordt bij onderneming en publiek wie grote pakketten aandelen in handen heeft.

Direct naar het registerHet register

Het kabinetsplan is ingegeven door de wens om activistische aandeelhouders de wind uit de zeilen te nemen. Dergelijke beleggers zouden alleen uit zijn op kortetermijnwinst en daarom per definitie slecht zijn voor een onderneming.


Tegen die gedachte valt het nodige in te brengen. Dat kortetermijnbeleggers zonder meer slecht zijn voor een onderneming is nooit vast komen te staan, alle onderzoeken naar dit thema ten spijt. Activistische aandeelhouders zijn in ieder geval niet altijd schadelijk voor een onderneming. Bij DSM bijvoorbeeld heeft de bemoeienis van een assertieve aandeelhouder in het recente verleden juist bijgedragen aan meer waardecreatie op lange termijn.

De voorgenomen maatregel van het kabinet is bovendien overbodig. Ondernemingen hebben nu al de mogelijkheid om aandeelhouders met een belang vanaf 0,5 procent in een onderneming te identificeren. In de praktijk blijkt nauwelijks gebruik te worden gemaakt van die mogelijkheid.

Lees de reactie van de VEB op de plannen van het kabinet.

Met het plan om de drempel voor melding van aandeelhouders te verlagen kiest het kabinet – niet voor het eerst - voor een uitzonderingspositie in Europa. Andere Europese landen hanteren overwegend een belang van drie tot vijf procent van de aandelen voordat aandeelhouders zich moeten registreren. Daarmee drijft het kabinet verder af van de eigen wens om tot een Europese kapitaalmarktunie te komen.

Presteren
Onnodig, overbodig en zelfs schadelijk voor beleggers en de financiële markten in zijn geheel. Dat moet de conclusie zijn van nadere bestudering van het kabinetsvoorstel om de meldingsdrempel te verlagen. De extra administratieve lasten en toenemende lastendruk zijn dan nog buiten beschouwing gelaten.

Nu al zijn er voldoende wegen voor een constructieve dialoog tussen ondernemingen en aandeelhouders. En die dialoog zou alleen maar verbeteren als ondernemingen transparant zijn over hun gevoerde beleid, financiële resultaten, concurrentievermogen en financiële waardecreatie. Het zijn doorgaans de ondernemingen die tekort schieten op deze vlakken die ter verantwoording worden geroepen door mondige aandeelhouders.
Gerelateerde artikelen