VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het komt voor: geld dat beleggers toekomt maar niet uitgekeerd kan worden omdat een deel van de ontvangers onbekend of onvindbaar is. Iets dergelijks is nu het geval met een Note van Proventec, onderdeel van het gefailleerde beursfonds Innoconcepts.

De beheerder van het beleggingsgeld roept bezitters van een specifieke Note op zich te melden, zodat het hun toekomende geld uitgekeerd kan worden.

Lees hieronder om welk beleggingsproduct het exact gaat en wat u moet doen om voor uitkering in aanmerking te komen.

----------------------------------

Proventec 8,5% fixed rate convertible guaranteed unsecured loan notes 2012
(ISIN FR0010653329) (de “Notes”)

IQ-EQ Financial Services B.V. (de “Trustee”) houdt, in haar hoedanigheid van trustee onder de voorwaarden van de trust overeenkomst, gelden onder zich ten behoeve van de gezamenlijke houders van de Notes op 20 September 2010. De Notes zijn hernoemd tot Proventec 7% fixed rate unsecured loan notes en waren tot hun intrekking genoteerd op Alternext Parijs. Personen die op 20 september 2010 houder waren van één of meer Notes worden verzocht zich voor 31 augustus 2019 aan te melden bij de Trustee ter vaststelling en verificatie van hun pro rata gerechtigheid tot de door de Trustee gehouden gelden door het zenden van een email, met bewijsstukken van het houderschap per 20 september 2010 als bijlage, aan registers@iqeq.com met referentie “Proventec Notes”.

----------------------------------

Goed te weten
VEB heeft geen enkele inhoudelijke bemoeienis met betrekking tot (afwikkeling van) deze Note of anderzijds. De vereniging beoogt alleen kenbaarheid te geven aan de situatie rond deze Note teneinde beleggers te helpen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen