VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De afwikkeling van de Fortis-schikking is nog steeds in volle gang. Inmiddels heeft de helft van de ruim 280 duizend claimanten een eerste betaling ontvangen.

De Fortis claims administrator is bezig met de verwerking van de andere claims. Het kan daarbij voorkomen dat een claim nog niet aan de gestelde eisen voldoet en dat in de komende weken de betreffende claimant daarover een bericht ontvangt.

Zij worden in de gelegenheid gesteld om aanvullende stappen te nemen, zodat hun claim (mogelijk) alsnog kan worden goedgekeurd. Gezien het grote aantal ingediende claims zal dit veel communicatie met de claims administrator tot gevolg hebben. Dat betekent dat er lange wachttijden kunnen ontstaan bij het callcenter en bij de beantwoording van e-mails.

Claimanten doen er daarom verstandig aan om eerst na te gaan of de gebreken zelfstandig te verhelpen zijn op basis van de beschikbare informatie.

Hieronder staat een overzicht van een aantal veel voorkomende gebreken met een instructie om deze te verhelpen. In het bericht kunnen meerdere gebreken staan die hersteld moeten worden.

Incompleet bewijs  
In dit geval is de aangeleverde bewijsvoering niet voldoende om een sluitend overzicht te geven van de aandelenpositie(s) Fortis op de verschillende peildatums.

Het meest voor de hand liggende bewijs is een positieoverzicht van de bank waaruit sluitend blijkt hoeveel Fortis aandelen u in bezit had op de onderstaande peildatums:

21 september 2007  (bij openen van de handel)
7 november 2007 (bij sluiten van de handel)
13 mei 2008  (bij openen van de handel)
25 juni 2008  (bij sluiten van de handel)
29 september 2008 (bij openen van de handel)
3 oktober 2008  (bij sluiten van de handel)


Anders kunt u met documenten zoals transactiebewijzen (aan- en verkoopnota’s van uw effectenrekening) in kaart brengen hoeveel Fortis aandelen u in de genoemde perioden heeft gekocht of aangehouden.

De VEB kan niet beoordelen of uw bewijsstukken toereikend zijn, dit kan enkel de claims administrator. Voor meer informatie over hoe u uw claim kunt onderbouwen kunt u de FAQ op de schikkingswebsite raadplegen: https://www.forsettlement.com/page/faq.

Handtekening ontbreekt 
Eén of meerdere handtekeningen ontbreken op het claimformulier. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een en/of rekening dienen beide rekeninghouders het claimformulier te ondertekenen.

BIC code ontbreekt 
De uitbetaling van de compensatie betreft internationale betaling en daarom wordt er naast een IBAN-rekeningnummer ook een BIC-code gevraagd op het claimformulier. Dit is het internationale identificatienummer van de bank. Codes voor alle Nederlandse banken zijn te vinden op deze link. Klik hier voor een overzicht van BIC codes


De claimant is een ander persoon dan de Fortis aandeelhouder 
In dit geval claimt men voor aandelen die in 2007/2008 op naam van iemand anders stonden, bijvoorbeeld op naam van een inmiddels overleden familielid. In dergelijke gevallen dient men te bewijzen de rechthebbende erfgenaam te zijn van de aandelen. Dat kan bijvoorbeeld door een kopie van een verklaring van erfrecht mee te sturen. Of, in het geval van een geliquideerde rechtspersoon, de beëindigingsakte.

Handtekeningenpagina
Ongeacht de aard van de gebreken die de claims administrator bij uw claim heeft geconstateerd, treft u een tevens een handtekeningenpagina aan. Bij het herstellen van uw claim dient u tevens deze handtekeningenpagina ondertekend te retourneren. Indien het om een en/of-rekening gaat, of er is op andere wijze sprake van een gemeenschappelijk vermogen dan dienen beide rechthebbenden het claimformulier te ondertekenen.

Toch nog vragen?
Indien men toch nog vragen heeft over een specifieke claim, dan kan contact opgenomen worden met de claims administrator. Dat kan via het telefoonnummer +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op de website.

Bent u van mening dat de claims administrator u onvoldoende heeft geholpen of lukt het niet iemand te spreken, neem dan contact op met de VEB. Wij geven uw klacht door aan de claims administrator en vragen of deze u terugbelt.

Let wel, de VEB kan u weliswaar tips geven over het indienen van een geldige claim, maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij u.