VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het Amerikaanse bedrijf Rollins houdt zich bezig met het bestrijden van allerlei soorten vier-, zes- en achtpotigen waaronder wespen, vlooien, muggen, mieren, kakkerlakken, muizen en ratten. Rollins houdt zich ook bezig met preventie, waarmee doorgaans lucratieve contracten gemoeid zijn met hotels, restaurants en ziekenhuizen die zich geen ongedierteplagen kunnen permitteren.

De marktpositie van Rollins (NYSE-ticker ROL) is goed te noemen. Met name het vlaggenschip van Rollins – ongediertebestrijdingsbedrijf Orkin – geniet een goede reputatie. Deze reputatie en het feit dat dit bedrijf vrijwel overal in de Verenigde Staten aanwezig is, maakt Rollins / Orkin een interessante partij om mee samen te werken voor bedrijven die zelf ook op verschillende locaties vestigingen hebben, zoals restaurant- en hotelketens.

Een ander belangrijk voordeel van Rollins ten opzichte van de concurrentie is dat Rollins in de meeste Amerikaanse staten marktleider is. Met relatief veel klanten in een bepaald gebied gaat er minder tijd verloren met reizen, en dat voordeel kan aan de klant worden doorberekend. Dit zogeheten locatiegebonden kostenvoordeel verklaart waarom het voor Rollins logisch en aantrekkelijk is juist ook in het bestaande werkgebied sectorgenoten over te nemen.

Stabiel
Financieel vormt Rollins een baken van stabiliteit, de omzet bijvoorbeeld stijgt al meer dan 50 kwartalen op rij. Interessant te weten is ook dat circa 80 procent van de omzet terugkerend is, waarbij het dan vooral gaat om jaarcontracten waarbij maandelijks of om de twee of drie maanden inspecties worden gedaan die vooral gericht zijn op preventie van ongedierteplagen. Dat Rollins een maar weinig kapitaalintensief bedrijf is, zorgt ervoor dat de winstgevendheid structureel op een aantrekkelijk hoog niveau ligt. Over het afgelopen jaar bijvoorbeeld komt de Return on Invested Capital uit op 21,9 procent.

Overnames
Rollins weet de omzet en winst gestaag te laten stijgen en dat valt terug te voeren op drie zaken: prijsverhogingen, organische groei en overnames. In bepaalde geografische markten in de Verenigde Staten die Rollins voor een eigen vestiging onrendabel acht, biedt het bedrijf franchiseopties aan, waarbij Rollins dan een vergoeding ontvangt. In dergelijke franchisecontracten is meestal opgenomen dat Rollins het recht behoudt de desbetreffende franchise over te nemen. Buiten de Verenigde Staten, waar ongeveer 10 procent van de omzet wordt behaald, wordt eveneens met een franchiseformule gewerkt.

Overnames vormen een belangrijk aspect van de groei­strategie en hier gaat dan ook veel aandacht naar uit. Aan overnamekandidaten waarmee Rollins in gesprek gaat, wordt bijvoorbeeld aangeboden om met het management te spreken van bedrijven die eerder door Rollins zijn overgenomen. Dit kan helpen om deze bedrijven ervan te overtuigen dat Rollins zijn afspraken nakomt.

Groeiend gezondheidsbewustzijn
Ongediertebestrijders hebben de wind mee vanwege een groeiende bewustwording van gezondheid en hygiëne. Hogere gemiddelde temperaturen als gevolg van klimaatverandering zijn gunstig voor veel ongedierte, en daarmee ook voor de bestrijders ervan.

Ook concurrenten ServiceMaster en Rentokil zetten vol in op overnames, en een risico is dan ook dat te hoge prijzen worden betaald. Dit is wellicht het grootste risico van Rollins, maar moet ook weer niet worden overdreven: Rollins heeft een uitstekende reputatie op overnamegebied en over het algemeen gaat het om relatief kleine overnames. Bovendien heeft Rollins een ijzersterke balans.

 

Rattenman
Rollins is aan te merken als een beursgenoteerd familiebedrijf, want de broers Randall en Gary Rollins hebben Rollins uitgebouwd tot wat het bedrijf nu is. Samen bezitten ze meer dan de helft van de aandelen.

Gary Rollins is de bestuursvoorzitter en zijn persoonlijke vermogen komt uit op ruim 4 miljard dollar. Het vlaggenschip van Rollins (Orkin) is in 1964 door zijn vader en een oom overgenomen voor 64 miljoen dollar. De oorsprong van Orkin zelf gaat terug tot 1901 toen de Letse immigrant Otto Orkin – alias ‘de rattenman’ – op 14-jarige leeftijd startte met de deur-tot-deur-verkoop-van rattengif.

Rollins is een prachtig bedrijf waarvan het aandeel momenteel – helaas – niet bepaald goedkoop te noemen is: de Earnings Yield bedraagt 2,7 procent. Rollins staat op mijn watchlist en tegen een aantrekkelijkere waardering word ik graag aandeelhouder.

Over de auteur
Hendrik Oude Nijhuis is een expert op het gebied van waarde-beleggen en auteur van de bestseller: ‘Leer beleggen als Warren Buffett - zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk’ (www.beterinbeleggen.nl).
De auteur heeft (nog) geen aandelen Rollins in bezit.

Hendrik Oude Nijhuis kijkt net als Warren Buffett naar de volgende waarderings-maatstaven:

RETURN ON INVESTED CAPITAL (ROIC)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door het geïnvesteerde kapitaal. De ROIC geeft aan in welke mate een bedrijf uitblinkt in het verdienen van geld. Bedrijven met een hoge ROIC hebben vaak een duurzaam concurrentievoordeel.

Earnings Yield (EY)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de beurswaarde waarbij een correctie is aangebracht voor eventuele schulden en cash. Omdat gerekend wordt met het bedrijfsresultaat en gecorrigeerd wordt voor de balanspositie is de Earnings Yield een betere maatstaf om de waardering van verschillende aandelen met elkaar te vergelijken dan de meer bekende koers-winstverhouding.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap