VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het mondiale samenwerkingsverband voor toezichthouders op accountantsorganisaties, het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) waar ook onze AFM onderdeel van uitmaakt, is geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van beleggers over de rol van de accountant bij fraude door ondernemingen. IFIAR gebruikt de inzichten onder meer in zijn dialoog met internationale regelgevers en de grote accountantsnetwerken.

De VEB heeft eerder dit jaar in haar brief aan de grote accountantsorganisaties nog aandacht gevraagd voor fraude. Dit onderwerp zou een standaard onderdeel moeten zijn in het bestuursverslag van ondernemingen, en door de accountant op juistheid, volledigheid en tijdigheid gecontroleerd moeten worden. De VEB wil veel meer assertiviteit van accountants bij het opsporen van fraude. Momenteel ontwikkelt IFIAR’s Investor and Other Stakeholders Working Group een survey voor beleggers en andere belanghebbenden. VEB-directeur Paul Koster is als lid van de adviesgroep van deze werkgroep betrokken bij deze discussie op internationaal niveau. VEB-leden worden van harte uitgenodigd om aan deze IFIAR survey later dit jaar deel te nemen.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en ideeën delen over de rol van de accountant bij fraude en het niet-naleven van wetten en regels door ondernemingen?
Laat het weten via dit formulierdeel hier uw idee/ervaring