VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Minister van Financiën heeft vandaag het Actieplan Consumentenkeuzes gelanceerd. De VEB is een van de initiële deelnemers aan dit actieplan en was vandaag aanwezig bij de officiële aftrap. Het Ministerie en de deelnemers hebben als doel gezamenlijk te komen tot nieuwe initiatieven die financiële consumentenkeuzes simpeler en rationeler maken.

Klik hier voor de brief van de Minister van Financiën Direct naar de brief van de Minister van Financiën

De VEB staat voor de belangen van beleggers en heeft daarbij ook oog voor de financiële consument voor wie beleggen een belangrijk onderdeel is van een betere financiële toekomst. Zeker in een tijd van negatieve spaarrentes, toenemende belastingdruk en onzekerheid over de hoogte van het pensioen zullen financiële consumenten een bewuste keuze moeten maken voor een duurzame vermogensaanwas. Beleggen zal steeds belangrijker worden wat betekent dat ook de kennis en het inzicht in beleggen zal moeten groeien. Financiële educatie en onafhankelijke beleggersinformatie zijn daarbij essentieel.

Onderzoek
Samen met de Radboud Universiteit Nijmegen start de VEB een verkennend onderzoek naar het gebruik van informatie over duurzame beleggingen bij het maken van de beleggingsbeslissing door financiële consumenten. Met dit onderzoek streeft de VEB ernaar financiële consumenten beter te kunnen laten bepalen wat duurzame beleggingen zijn en hoe deze beleggingen kunnen bijdragen aan een gezonde financiële toekomst. De uitdagingen voor de belegger zijn divers en complex en de VEB wil daarin een gidsfunctie vervullen. Deelnemen aan het Actieplan Consumentenkeuzes past in dat streven.Betere regelgeving
Een andere reden voor de VEB om deel te nemen aan het Actieplan Consumentenkeuzes is dat bepaalde maatregelen van de overheid contraproductief zijn. Dat moet anders en met meer oog voor de positie van de belegger.

Twee voorbeelden. In Europa is er veel aandacht voor het ontwikkelen van een efficiënte kapitaalmarkt met kansen voor rendement op aandelen en obligaties, waar ook individuele beleggers aan kunnen deelnemen; de zogenoemde Capital Markets Union. De huidige economische situatie in Europa met negatieve rentes en een gedwongen transitie naar een meer duurzaam economisch model maakt dat beleggers moeilijke keuzes moeten maken en in sommige gevallen een lager rendement moeten accepteren. Tegelijkertijd komt de Nederlandse overheid met het voorstel voor een stijging van de vermogensrendementsheffing op obligaties en aandelen. Zacht gezegd bijt dat elkaar en dat kan niet de bedoeling zijn.

Een ander voorbeeld is de opdracht aan aandeelhouders voor een langetermijnbetrokkenheid bij de ondernemingen waarin zij investeren, terwijl ze op afstand worden geplaatst als het spannend wordt rondom de onderneming; de spanning tussen de EU-aandeelhoudersrichtlijn en het wetsvoorstel bedenktijd. De VEB zit aanstaande woensdag aan bij het rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie in de Tweede Kamer.

Kortom, de VEB blijft zich actief inzetten voor betere regelgeving in het belang van beleggers.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen