VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nee, dit is niet dezelfde column als vorige maand. In die bijdrage stelde ik dat toekomstige beleggingsrendementen over een lange periode fors kunnen tegenvallen.

Hierdoor komen veel pensioenfondsen niet alleen op papier in de problemen. De marktrente (en de daarop gebaseerde rekenrente) zou wel eens een indicator kunnen zijn voor die rendementen. Ben ik een zwartkijker? Beleggers in triple-A-obligaties kunnen zich de aanschafkosten van een glazen bol besparen, want zij weten zeker dat ze de komende decennia verliezen boeken.

Wellicht maakt u zich nauwelijks zorgen over uw pensioenfonds als (toekomstig) gepensioneerde, aangezien u vertrouwen hebt in uw eigen beleggingsresultaten. Met dit extra potje is dan uw financiële toekomst gewaarborgd. De VEB gelooft natuurlijk in beleggen voor de lange termijn, toch passen twee waarschuwingen.

Allereerst, als toekomstige rendementen inderdaad een stuk minder zullen zijn, geldt dat ook voor uw beleggingssucces. Ten tweede, een moeilijke beleggingsomgeving treft niet alleen pensioenfondsen, hun (toekomstige) gepensioneerden en particuliere beleggers. Ook beursvennootschappen kunnen er last van krijgen, afhankelijk van de pensioenregeling voor hun (voormalige) werknemers. Hopelijk hebben de ondernemingen in uw aandelenportefeuille eerder al pensioenrisico’s gemitigeerd, maar om dat te achterhalen, moet u de pensioenregeling(en) zoals beschreven bij de jaarrekening in het jaarverslag lezen:

-Is de werkgever bij een eind-/middelloonregeling (defined benefit) verplicht bij te storten bij tekorten?
-Zo nee, is het denkbaar dat dit vrijwillig gebeurt, om onrust te voorkomen?
-Geldt deze goudgerande arbeidsvoorwaarde voor iedereen, of is ze inmiddels vervangen door een – voor de onderneming goedkopere, maar vooral risicoloze – beschikbare premieregeling voor uitsluitend nieuwe medewerkers?
-Zijn er bij een defined benefit-regeling al tekorten en hoe staan ze (niet) op de balans van de beursvennootschap?
-Zijn de aannames in die pensioenregelingen over rentes, beleggingsrendementen, inflatie en levensverwachting (te) optimistisch of juist voorzichtig?
-Is de balans van de beursvennootschap zo sterk dat eventuele pensioenperikelen nauwelijks impact hebben?

Deze screening kan u als belegger pensioenleed besparen. Ideetje voor een VEB-onderzoek.

Dit is een column van Errol Keyner, adjunct-directeur van de VEB