VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

We naderen weer het jaareinde en dat betekent dat de analisten van de grote beleggersbanken proberen in te schatten wat het komende jaar zal brengen. Niet dat hun glazen bol heel accuraat is, maar voor beleggers is het altijd nuttig om te zien waar men kansen en gevaren ziet.

Lage rendementen en een economie die vertraagt zet de belegger voor uitdagingen, stelt UBS Asset Management in zijn outlook Direct naar de outlook voor 2020.

UBS ziet vijf marktscenario’s die de kapitaalmarkten aanzienlijk kunnen gaan verstoren. Die potentiële schok-scenario’s zijn: een uitgebreid handelsverdrag tussen de VS en China, een onverwachte verkiezingsuitkomst in de VS, extra overheidsuitgaven in de EU, een klimaatramp of een conflict in het Midden-Oosten.

UBS AM gaat er in zijn basisscenario vanuit dat de geopolitieke risico’s afnemen, de economische groei in China stabiliseert en dat een versoepeling van het monetaire beleid zal leiden tot een herstart van de wereldwijde economische groei.

De vermogensbeheerder verwacht begin 2020 een gematigde wereldwijde groeiversnelling, een afname van geopolitieke risico’s voor de korte termijn, en een bestendiging van de groeivertraging in China. De impact van een soepeler monetair beleid zal doorsijpelen in de vraag. Geopolitieke risico’s blijven de belangrijkste bedreiging voor het basisscenario.

UBS ziet vijf potentiele marktverrassingen die verstorend kunnen zijn voor beleggers.
Het eerste is positief, een uitgebreid handelsverdrag tussen de VS en China. Dit zou de wereldwijde productiecyclus nieuw leven in kunnen blazen en aandelen laten stijgen, met name in opkomende markten.

Een onverwachte uitkomst in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020 is de tweede mogelijke verrassing waar UBS rekening mee houdt. Dit kan de weg banen voor ingrijpende veranderingen in het nationale economische beleid en de binnenlandse regelgeving. Met de Democratische caucuses die in februari in Iowa beginnen, zal het verkiezingscircus echt op gang komen. Als er een andere president in het Witte Huis komt betekent dit waarschijnlijk dat er een drastisch andere beleidsagenda op stapel staat. Dit kan ertoe leiden dat Amerikaanse aandelen relatief slecht presteren.

De derde verrassing is een veranderend standpunt van Duitsland over de EU-begroting, waarbij het land instemt om de begrotingsuitgaven te gebruiken om de afnemende effecten van het monetaire beleid te compenseren. Dit kan voor de markten een aanzienlijke verandering betekenen. Een uitgebreid stimuleringsprogramma kan lang vergeten waarde-aandelen in Europa nieuw leven inblazen. Dit ten koste van langlopende Europese staatsobligaties.

UBS acht de kans op een klimaatramp ook aanwezig: de tweede helft van 2019 werd getekend door extreme weersomstandigheden die steeds vaker voorkomen. Denk aan de verwoestende bosbranden in Australië en de grootschalige overstromingen in Noord-Engeland. Ook komend jaar is het mogelijk dat een mega-storm een grote stad treft of dat een enorme gletsjer instort en het Europese handelsverkeer min of meer lamlegt. Beleggers moeten zich volgens UBS beter gaan voorbereiden op de toekomst en bijdragen aan duurzame oplossingen met duurzame beleggingsstrategieën waarmee ze bedrijven helpen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Als verrassing nummer vijf ziet UBS het conflict in het Midden-Oosten mogelijk escaleren. Als er oorlog komt in deze regio, kunnen oliefaciliteiten in de Perzische Golf aangevallen en verwoest worden. Dit scenario kan er volgens UBS toe leiden dat het besef doordringt dat de elektrificatie van de autosector verder weg ligt dan gedacht. Dat kan of de vraag naar aandelen van dienstverleners in de olie- en energie upstream-sector aanjagen of juist de aandelen van alternatieve energiebedrijven.

Resumerend ziet UBS dus vooral kansen voor aandelen in Europa en opkomende markten en risico’s in de VS. Daarnaast wordt duurzaamheid belangrijker en zal er veel aandacht zijn voor de energiesector, zowel fossiel als alternatief. Zo heel verrassend zijn de verwachte marktverrassingen nu ook weer niet.

Maar voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. Het is voor beleggers echter altijd nuttig om te zien waar de grote beleggersbanken kansen en gevaren zien. Al is het maar omdat je ook het tegenovergestelde kan doen van wat zij verwachten.

Want juist in de categorie waar de meerderheid gevaar vreest zijn vaak de meest ondergewaardeerde beleggingen te vinden. Of in landen en sectoren waar bijna niemand over schrijft.

In beleggingscategorieën waar iedereen de mond vol van heeft en waarvan veel wordt verwacht, wil het optimisme nog wel eens snel in de koersen verwerkt raken. Juist in die categorieën ontstaan de bubbels en moeten beleggers op hun hoede zijn. Verwacht het onverwachte.

 

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen