VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB-directeur Paul Koster werd eind vorig jaar geïnterviewd door Arjan Brouwer van PwC Accountants. Koster pleitte voor een herwaardering en verrijking van het accountantsberoep, zodat het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep kan herstellen.

Het vak van accountant dreigt te worden uitgehold, stelt Koster in het magazine Spotlight, het vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Er is een meer zelfbewuste en minder defensieve opstelling van accountantskantoren nodig: ‘Met de maatschappelijke verantwoordelijkheid om vertrouwen te creëren, wordt jullie vak in deze tijd alleen maar interessanter, mooier, moeilijker en uitdagender.’

De VEB heeft vorig jaar in haar ‘speerpuntenbrief’ gezegd te verwachten dat ondernemingen veel meer informatie gaan verschaffen over onder meer de klimaatrisico’s waaraan zij blootstaan. Accountants zullen volgens de belangenbehartiger voor beleggers absoluut een rol moeten gaan spelen in de niet-financiële informatie en in de ESG-factoren (Environmental, Social and Governance, red.).

Koster: ‘Waar het ons om gaat is dat we leren begrijpen hoe allerlei ontwikkelingen in de wereld een onderneming beïnvloeden. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe ondernemingen in een prospectus veel opener zijn over alle mogelijke risico’s dan ze later zijn in een jaarverslag, onder het mom van concurrentiegevoeligheid of wat dan ook. Daar ligt een belangrijke rol voor het auditcomité om, in overleg met de accountant, een bepaalde minimumstandaard te hanteren voor wat er aan de markt kan worden meegedeeld. En controle van die informatie door de accountant is vervolgens van groot belang.’

Koster geeft aan dat hij breder wil kijken, vooral naar de relaties van auditcomités met enerzijds de accountant en met anderzijds de interne accountant. Die keten moet volgens de VEB-directeur aanzienlijk worden verstevigd.

‘Helaas moeten we constateren dat er grote verschillen zitten in de kwaliteit van auditcomités, en dat het kennisniveau over het algemeen tekortschiet. (…) Het auditcomité zou minstens zo goed op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen als de accountant en daarmee beter zijn rol kunnen vervullen.’

Koster is van mening dat de toezichthouder ook toezicht moet houden op auditcomités, en dat gaat volgens hem ook gebeuren: ‘Die richting is vanuit Europa al ingezet. Ik ben geen voorstander van heel veel nieuwe regels voor auditcomités, maar een toezichthouder moet wel op een bepaald moment kunnen zeggen dat een auditcomité niet functioneert en daarvoor dan ook een boete uit kunnen delen.’

De rol van de aandeelhouder is een belangrijke, stelt Koster.

‘Wij zijn al heel blij, en dat benadruk ik, met de key audit matters (KAM’s) en met de uitgebreide controleverklaring. Daarmee hebben we nu tenminste houvast, dat was in het verleden niet zo. Er zijn dus echt al dingen verbeterd, maar de transparantie kan nog verder vergroot worden.’

Lees het hele interview hier Direct naar het Interview