VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dát er überhaupt een akkoord is, is het belangrijkste resultaat van de handelsovereenkomst tussen China en de VS. Het betekent namelijk dat de handelsoorlog afkoelt. De concrete, harde resultaten zijn minder duidelijk, behalve als het gaat om de financiële sector.

Het akkoord was begin december aangekondigd en werd deze week getekend. Dat er een akkoord aan kwam, zorgde al voor flinke opluchting onder beleggers. Het betekent ontspanning in de handelsoorlog en gaf beurzen wereldwijd een belangrijke impuls. Op Wall Street werden hierna nieuwe records gevestigd.

Vage toezeggingen China
Op de concrete inhoud van de deal is echter wel wat kritiek. In ruil voor een pauze in de verhoging van importheffingen door de VS, doet China een reeks toezeggingen. Deze gaan onder meer over bescherming van intellectueel eigendom, valutamanipulatie, de import van Amerikaanse producten en de financiële dienstverlening. Voor veel van deze toezeggingen zou gelden dat ze niet concreet zijn.

Neem bijvoorbeeld de bescherming van intellectueel eigendom. Volgens het akkoord gaat China veel meer doen om bedrijfsgeheimen te beschermen. Bedrijven moeten hier meer mogelijkheden voor krijgen en de aansprakelijkheid voor de schending van bedrijfsgeheimen moet worden verruimd.

Dit betekent in de praktijk dat China hervormingen moet doorvoeren in het rechtssysteem. Hoe dat er concreet uit gaat zien, is echter niet vastgelegd.

China geen valutamanipulator meer
Een ander voorbeeld is de valutamanipulatie. Er is afgesproken dat China zich zal onthouden van ingrepen om de eigen munt te verzwakken en zo de export te steunen. Voor de Amerikaanse regering was dit deze week aanleiding om China van het predicaat valutamanipulator te ontdoen. China heeft eerder echter al soortgelijke toezeggingen gedaan.

Te vaag en niet nieuw, is dus de kritiek. Maar dat geldt niet voor alle afspraken. Uitzondering is de financiële dienstverlening. China gaat de toegang voor buitenlandse, en vooral Amerikaanse, partijen namelijk verruimen.

Wall Street krijgt meer toegang
Buitenlandse financiële bedrijven krijgen de mogelijkheid om volledig eigenaar te zijn van Chinese dochters, nu zijn alleen deelnemingen toegestaan. Daarnaast zegt China toe dat het Amerikaanse bedrijven gelijk zal behandelen bij licentie-aanvragen.

Verzekeraars, kredietbeoordelaars, vermogensbeheerders, opkopers van problematische schulden, allemaal krijgen ze meer mogelijkheden om op de gigantische Chinese markt zaken te gaan doen. Daarbij is voor het opheffen van de eigendomsbeperkingen een harde datum afgesproken: 1 april.

Voor ondernemingen waarvoor intellectueel eigendom belangrijk is, zoals farmaceuten en technologiebedrijven, is het dus nog afwachten hoeveel er terecht gaat komen van de Chinese toezeggingen. De Amerikaanse financiële sector heeft al wel concrete veranderingen in het vooruitzicht. Zo is het toch weer Wall Street dat er goed uitspringt.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen