VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB verwacht dat zij de bij haar aangesloten beleggers in LCI, het automatiseringsbedrijf dat in 2001 failliet ging, in beperkte mate kan compenseren.

De VEB heeft met de voormalige bestuurder, commissarissen en accountant van LCI een minnelijke regeling getroffen, zonder dat door hen enige aansprakelijkheid is erkend. Deze partijen hebben ingestemd met deze regeling om verdere kosten van verweer te besparen.

De regeling houdt onder meer in dat de VEB tegen finale kwijting een schikkingsbedrag zal ontvangen ter verdeling onder haar leden die tevens LCI-aandeelhouders waren in (een deel van) de relevante periode van 1 januari 1993 tot en met 17 december 2001, voor zover zij VEB-lid waren voor 1 januari 2013 en dat blijven tot het moment van uitbetaling van de compensatie.

De deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie LCI dient nog in te stemmen met de regeling.

De VEB-leden die zich hebben geregistreerd voor de Stichting VEB-Actie LCI hebben inmiddels bericht per post ontvangen over de te houden deelnemersvergadering.

De VEB-leden die zich hebben aangemeld voor de Actie LCI zijn inmiddels ook per post geïnformeerd over de schikking.

Voldoet u aan de voorwaarden voor deelname, maar heeft u geen bericht per post ontvangen, neem dan contact op met de beleggersservice van de VEB (lci@veb.net).

Geen wanbeleid
Geen wanbeleid. Zo luidde het oordeel van de Ondernemingskamer in 2009 over de gang van zaken bij LCI in de jaren voor het faillissement in 2001. De Hoge Raad liet dit oordeel van de Ondernemingskamer in 2010 overeind.

De VEB heeft zich daarna ingezet om toch recht te halen voor haar achterban en is daarop een aansprakelijkheidsprocedure gestart. Bijna achttien jaar na het faillissement heeft deze procedure geresulteerd in een beperkte schikking voor VEB-leden.

Compensatie
In totaal is een budget van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor compensatie aan de deelnemers. Bij de compensatieberekening zal dit budget pro-rata onder hen worden verdeeld op basis van het aantal jaren lidmaatschap sinds de start van de LCI-actie. Dit mede omdat het niet meer mogelijk zal zijn voor alle deelnemers de transactieoverzichten te verkrijgen bij de banken of brokers.

Pas zodra alle claims zijn ingediend, beoordeeld en verwerkt, kan definitief worden bepaald welke compensatie kan worden betaald per lid. De VEB zal de leden die het betreft leden hierover nader informeren.

Voor wie?
VEB-leden die in aanmerking willen komen voor compensatie dienen vóór 1 januari 2013 VEB-lid te zijn geworden (en te blijven tot aan het moment van uitkering). Compensatie kan worden verkregen over de relevante periode van 1 januari 1993 tot en met 17 december 2001 (waarover per saldo verlies moet zijn geleden).


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap