VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Door de handelsspanningen is de economie van de eurozone gestagneerd. De economische groei zakte in 2019 terug naar het laagste niveau in zeven jaar. De eurozone raakt weer verder achterop bij de rest van de wereld. Een inhaalslag in Frankrijk en vooral Italië zou de eurozone goed doen.

De economische groei in de landen van de muntunie kwam vorig jaar uit op 0,9 procent. Dat kwam vooral doordat de drie grootste economieën, die van Duitsland, Frankrijk en Italië slecht draaien.

Het laatste kwartaal was tekenend. In Duitsland was sprake van nulgroei, in Frankrijk en Italië zelfs van krimp. Voor alle drie de landen geldt dat ze in meer of mindere mate last hebben van de handelsspanningen van de afgelopen tijd. Die raken de productiesector.

Frankrijk had daarnaast last van de grootschalige stakingen tegen een pensioenhervorming van de regering. Voor Italië geldt dat de almaar voortdurende politieke onzekerheid leidt tot terughoudendheid om te investeren.

2021 en 2022 zien er slecht uit voor de eurozone
Dit jaar lijkt niet veel beter te worden. De Europese Commissie raamde onlangs dat de economie in de eurozone in 2020 en 2021 met 1,2 procent zal groeien. De drie grootste economieën zitten onder dit gemiddelde met circa 1,1 procent groei in Duitsland en Frankrijk en minder dan 1 procent in Italië.

Dit werkt als een soort anker en daarmee valt de eurozone weer terug in een nieuwe periode van economische stagnatie. Nadat in 2015 juist eindelijk sprake was van een groeiversnelling na de financiële crisis en eurocrisis is dat tegenvallend.

Economie van China groter dan die van eurozone
Vooral vergeleken met grote delen van de rest van de wereld zijn de cijfers zwak. De Chinese economie is die van de eurozone vorig jaar voorbij gegaan. In 2008 was de eurozone nog drie keer zo groot.

Ook in vergelijking met de Amerikaanse economie blijft de eurozone achter. De Amerikaanse economie groeit sinds de financiële crisis met zo’n 2,3 procent per jaar. De eurozone zit net boven de 1 procent.

Duitsland is er vorig jaar bijgekomen als zwakke broeder, maar op de lange termijn waren het de slechte economische prestaties in Frankrijk en vooral Italië die de eurozone als geheel omlaag trokken. In Italië is het inkomen per hoofd van de bevolking het afgelopen decennium maar 6 procent toegenomen, tegen bijna 28 procent in Duitsland.

Ruimte inhaalslag Italië en Frankrijk
Dat betekent dat er ruimte is voor een inhaalslag, maar kan die ook echt worden gemaakt? Een reden voor optimisme is dat het op dit moment in landen die hard werden geraakt door de eurocrisis van 2009 relatief goed gaat.

De PIGS, oftewel Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje, de vier landen die Europese noodsteun kregen zitten wat betreft economische groei nu in de voorhoede. Het laat zien dat er geen reden is om te denken dat de economieën in Zuid-Europa voorbestemd zijn tot eeuwige stagnatie. Het zou voor de eurozone als geheel in ieder geval goed nieuws zijn als de tweede en derde economie ook echt op stoom komen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen