VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De afgelopen weken is er veel te doen geweest om het voormalige CryoSave, tegenwoordig Esperite. Zo werd op 7 februari 2020 de handel in het aandeel in afwachting van een persbericht op aanwijzing van de AFM stilgelegd. Dezelfde ochtend publiceerde het AD dat een deel van het genetisch materiaal dat Esperite in het buitenland zou hebben opgeslagen niet te vinden of te herleiden is.

Maandag 10 februari publiceerde Esperite een persbericht, waarin kort gezegd tot uitdrukking kwam dat alles op een groot misverstand berustte. Desondanks werd de handel in het aandeel niet hervat.

Enkele dagen later kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw. De CEO van Esperite Frederic Amar bleek onderwerp te zijn van een strafrechtelijk onderzoek in Zwitserland. Amar wordt door het Openbaar Ministerie van Genève verdacht van verduistering, faillissementsfraude, crimineel mismanagement en schending van de transplantatiewetgeving.

Het persbericht updates on the current business van 17 februari 2020 mocht Esperite niet baten. Pas op het moment dat Esperite naar buiten kwam met de bevestiging dat Amar en de voormalige dochtervennootschap CryoSave AG onderwerp zijn van een strafrechtelijke onderzoek, zag de AFM voldoende aanleiding om de handel in het aandeel te hervatten.

De advocaat van Amar stelde dat Amar en Esperite niet verplicht zouden zijn om beleggers direct over het strafrechtelijk onderzoek te informeren.

Op grond van de Europese verordening marktmisbruik moet een beursgenoteerde onderneming koersgevoelige informatie – oftewel: voorwetenschap – zo snel mogelijk op een toegankelijke wijze publiekelijk bekendmaken. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag dit worden uitgesteld. Een van de vereisten daarvoor is dat er sprake moet zijn van een rechtmatig belang bij het uitstel, zoals onderhandelingen in het kader van een openbaar bod.

Strafrechtelijk onderzoek naar de CEO van een beursvennootschap kwalificeert als voorwetenschap. Dergelijke informatie ziet immers direct op degene die de beursvennootschap leidt. Bij Amar gaat het om verdenkingen van fraude en verduistering, wat direct betrekking heeft op kwaliteiten van hem als bestuurder van een beursvennootschap. Ook al heeft zo'n strafrechtelijk onderzoek geen directe betrekking op de beursvennootschap zelf, kan dit wel vergaande gevolgen voor die beursvennootschap hebben.

Van een rechtmatig belang bij uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap zal bij een strafrechtelijk onderzoek naar de topman van een beursgenoteerd bedrijf in beginsel geen sprake zijn. Waarom Esperite en haar bestuurders beleggers hierover niet tijdig hebben geïnformeerd is niet duidelijk.

Het niet tijdig openbaar maken van de genoemde voorwetenschap is ook volgens de Wet op de Economische Delicten een strafbaar feit. Indien dit opzettelijk is gedaan, geldt dat een maximale gevangenisstraf van twee jaar kan worden opgelegd.

AvA in Frankrijk
Hier blijft het niet bij. Zo vindt de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders niet plaats in Nederland, maar in Villeurbanne; een voorstad van het Franse Lyon. Dit is in strijd met de Nederlandse wet en met de (op de website van Esperite geplaatste) statuten, waardoor de besluiten die op die vergadering zullen worden genomen vernietigbaar zijn. Daarbij wordt vanwege de grote afstand een onacceptabele hoge drempel opgeworpen voor aandeelhouders in Nederland. Zij zouden op de algemene vergadering Amar kunnen laten verklaren over het strafrechtelijk onderzoek naar fraude en verduistering bij de voormalig dochtervennootschap van Esperite.

Het is maar de vraag of Amar de algemene vergadering überhaupt kan verplaatsen naar Frankrijk. Op grond van de wet en de statuten kan de algemene vergadering (in beginsel) uitsluitend plaatsvinden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda of op de luchthaven Schiphol. Besluiten in de algemene vergadering die op een andere plek plaatsvinden, kunnen alleen rechtsgeldig worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Kort gezegd moeten dan alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de algemene vergadering. De kans daarop is nihil. Voorwaarde voor verplaatsing van de algemene vergadering is het verplaatsen van de statutaire zetel naar een plaats in Frankrijk. Daarvoor is een statutenwijziging nodig. Gezien het aandelenbelang van Amar mag dat een formaliteit zijn, het is wel de enige juiste weg.

Iedere aandeelhouder kan de rechter verzoeken de besluiten van de straks in Frankrijk plaatsgevonden algemene vergadering te vernietigen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen