VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders kondigt Warren Buffett nog niet zijn pensioen aan, maar hij staat deze keer wel nadrukkelijk stil bij wat er zal gebeuren als hij er niet meer is. Hij wordt dit jaar 90, dus heel onverstandig is dat niet.

Het is ieder jaar weer een schrijven waar wereldwijd veel beleggers zich op verheugen, de brief van Warren Buffett waarmee het jaarverslag van Berkshire Hathaway opent.

Daarin wijdt de superbelegger zoals hij al eerder deed uit over de kracht van samengestelde interest, deze keer aan de hand van de al lang vergeten econoom Edgar Lawrence Smith, die in 1924 een boekje schreef met de titel Common Stocks as Long Term Investments.

Smith liet hierin zien dat bedrijven die niet hun volledige winst als dividend uitkeren, maar een deel van de winst of de volledige winst in het bedrijf herinvesteren er eigenlijk ook voor zorgen dat de waarde van de belegging aangroeit met een samengestelde rentevoet. Dit rente-op-rente-effect zorgt ervoor dat aandelen het op de lange duur altijd beter doen dan spaarrekeningen of obligaties.

Wat Buffett vooral zo grappig vond, was dat Smith hierover destijds zelf nog wel het meest verbaasd was. Hij was zijn boek namelijk gaan schrijven met de bedoeling aan te tonen dat je in tijden van inflatie beter aandelen kan kopen, maar dat een belegger bij deflatie (dalende prijzen) juist voor obligaties moest kiezen. Uit zijn onderzoek bleek echter dat aandelen in beide omstandigheden een superieur rendement geven, dankzij de ingehouden winsten.

Op de zakenzender CNBC werd Buffett maandag twee uur lang geïnterviewd over zijn brief aan de aandeelhouders en over allerlei actuele beurskwesties.

Over de sterk dalende koersen door het coronavirus die dag zei hij: “Dalende koersen zijn goed voor mensen die van plan zijn heel hun leven aandelen te kopen. Ik koop ook mijn hele leven eten en hoop dat morgen de voedselprijzen zakken. Mensen zouden moeten hópen dat de aandelenkoersen zakken.”

Op 2 mei zullen weer tienduizenden beleggers naar Omaha (Nebraska) trekken voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Wie dit spektakel liever vanuit zijn luie stoel in Nederland volgt, kan voor een livestream terecht onder deze link. Daar is nu nog de vergadering van vorig jaar terug te zien, acht uur lang regelrecht financieel entertainment met de oude Buffett en zijn nog wat oudere zakenpartner Charlie Munger.  Die werd op 1 januari van dit jaar 96.