VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

T. Rowe Price is een aantrekkelijke vermogensbeheerder, meent Hendrik Oude Nijhuis. Vanwege de lage kosten voor haar actief beheerde beleggingsfondsen, maar ook als aandeel, dat genoteerd is op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq (ticker TROW).

In zijn algemeenheid is er sprake van een verschuiving van geld van actief beheerde beleggingsfondsen naar goedkopere passieve fondsen. Naar de actief beheerde fondsen van T. Rowe Price stroomt er echter nog wel geld. Dit hangt samen met de relatief lage kosten die T. Rowe Price voor deze fondsen rekent en de relatief goede prestaties.

De fondsen, aangeboden aan zowel particulieren als instituten, leveren T. Rowe Price goed beschouwd wederkerige inkomsten op omdat gelden over het algemeen niet zo snel verplaatst worden. De zogeheten switching costs – de overstapdrempel oftewel de kosten samenhangend met het verplaatsen van geld – zijn in theorie niet zo groot, maar er moet toch moeite worden gedaan en beleggers zullen zich bovendien afvragen of een andere aanbieder daadwerkelijk beter is.

Goed te weten is dat ongeveer tweederde van de gelden onder beheer (AUM; assets under management) aan pensioenen gerelateerd zijn. De kans dat dergelijke gelden van de ene naar de andere aanbieder worden verplaatst is zelfs nog wat kleiner dan bij ‘gewoon’ belegd vermogen.

Waar het vermogen onder beheer bij verschillende concurrenten de voorbije jaren gestagneerd of zelfs gedaald is – ondanks het oplopen van de aandelenmarkten! – is bij T. Rowe Price sprake geweest van instroom. Voor een aanbieder van actief beheerde fondsen is dat een knappe prestatie gezien de trend dat beleggers steeds vaker kiezen voor passief beleggen in bijvoorbeeld indexfondsen. T. Rowe Price wordt gezien als een redelijk alternatief voor passief beleggen vanwege de relatief lage kosten vergeleken met andere aanbieders van actief beheerde fondsen terwijl de prestaties van de fondsen relatief goed zijn. Ook voor de komende jaren voorziet de vermogensbeheerder per saldo instroom van geld.

Populaire fondsen
De balans van T. Rowe Price is ijzersterk met 2,2 miljard dollar aan cash terwijl van schuld geen sprake is. Dat stemt gerust: zou er wél sprake zijn van een stevige schuld zoals bij sommige concurrenten én zouden aandelenmarkten opeens fors dalen, dan zouden de inkomsten onder druk komen en zou er mogelijk noodzaak zijn de balans te versterken, bijvoorbeeld door de uitgifte van eigen aandelen.

Overnames doet het bedrijf zelden en voor het overgrote deel vloeit de winst naar de aandeelhouders terug in de vorm van dividend en inkoop van eigen aandelen. Dat T. Rowe Price al meer dan 25 jaar achtereen ieder jaar het dividend verhoogd heeft – ook ten tijde van de krediet­-crisis – maakt het bedrijf tot een zogeheten ‘Dividend Aristocrat’.

Het management van T. Rowe Price ziet een kans in internationale expansie, maar opgemerkt is dat vooralsnog meer dan 90 procent van de 1.200 miljard dollar aan beheerd vermogen van Amerikanen afkomstig is.

Een categorie fondsen die T. Rowe Price aanbiedt en die erg populair zijn, zijn zogeheten target date-fondsen. Het doel (target date) is dan veelal gekoppeld aan de pensioenleeftijd en de verhouding aandelen, obligaties en cash wordt hier voortdurend op aangepast. Een pensioenbelegger kan zo simpelweg – al dan niet geautomatiseerd – geld blijven storten zonder zich zorgen te hoeven maken over de verdeling tussen de verschillende beleggingscategorieën.

Degelijke beleggingsfilosofie
Zolang – en dit is een onzekere factor – de prestaties goed blijven, is te verwachten dat beleggers de hogere kosten vergeleken met passief beleggen wel zullen blijven accepteren. Heel wel mogelijk is het zo dat de relatief goede beleggingsresultaten samenhangen met het DNA van het bedrijf. De beleggingsfilosofie is te zien als een variant op het value-beleggen waarbij de nadruk ligt op het kopen van ‘kwaliteit voor een redelijke prijs’. Die benadering is in ieder geval tot op heden succesvol gebleken.

Een punt om bewust van te zijn vormt de sterke afhankelijkheid van T. Rowe Price van de Amerikaanse aandelenmarkten. Dalen deze markten stevig dan daalt onvermijdelijk ook het beheerde vermogen en daarmee eveneens de inkomsten. Op langere termijn echter tenderen aandelenmarkten opwaarts.

Hoewel de ontwikkelingen op korte termijn (altijd) onzeker zijn, zie ik de toekomst voor T. Rowe Price optimistisch in. Dat in combinatie met de bescheiden waa rdering – de earnings yield bedraagt 8,8 procent – maakt de aandelen van deze Amerikaanse  vermogensbeheerder koopwaardig.

Over de auteur
Hendrik Oude Nijhuis is een expert op het gebied van waardebeleggen en auteur van de bestseller: ‘Leer beleggen als Warren Buffett - zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk’ (www.beterinbeleggen.nl) De auteur bezit aandelen T. Rowe Price.


Hendrik Oude Nijhuis kijkt net als Warren Buffett graag naar de volgende waarderingsmaatstaven:


Return on invested capital (ROIC)

Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door het geïnvesteerde kapitaal. De ROIC geeft aan in welke mate een bedrijf uitblinkt in het verdienen van geld. Bedrijven met een hoge ROIC hebben vaak een duurzaam concurrentievoordeel.

Earnings Yield (EY)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de beurswaarde waarbij een correctie is aangebracht voor eventuele schulden en cash. Omdat gerekend wordt met het bedrijfsresultaat en gecorrigeerd wordt voor de balanspositie is de Earnings Yield een betere maatstaf om de waardering van verschillende aandelen met elkaar te vergelijken dan de meer bekende koers-winstverhouding.

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap